«STU-ENGINEERING» ғылыми-техникалық орталығы


«STU-ENGINEERING» Ғылыми-техникалық орталығы

қызметінің негізгі бағыттары

Қызмет түрі

Құнытеңге

1

ОҚУ ҚЫЗМЕТІ (типтік және жеке әзірленген бағдарламалар бойынша):

1.1 — ANSYS бағдарламалық ортасында жұмыс істеуге оқыту (бастауыш курс):
1) 1 (бір) тыңдаушы үшін оқу ұзақтығы 1 апта (36 сағат), топтағы тыңдаушылар саны – 1 адам.
2) 1 (бір) тыңдаушы үшін оқу ұзақтығы 1 апта (36 сағат), топтағы тыңдаушылар саны – 2-5 адам.
 

325 005

162 500

1.2 — ANSYS бағдарламалық ортасында жұмыс істеуге кәсіптік оқыту (жалғастырушы 10 күндік курс) — сабақтарды жоғары білікті шетелдік ANSYS мамандары жүргізеді (күндізгі немесе қашықтықтан); 1 күндік оқу үшін 900 ш.б. бастап
1.3 — әр-түрлі ұйымдар мен өнеркәсіп кәсіпорындары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру; Шарттық
1.4 — ЖОО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және тағылымдамадан өту; Шарттық
1.5 — докторанттар мен магистранттардың тағылымдамасы. Шарттық

2

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ:

2.1 — авторлық құқық куәлігін ала отырып, әдістерді, әдістемелерді, бағдарламалар мен стандарттарды әзірлеу; 50 000-500 000
2.2 — ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды әзірлеу (электрондық оқулықтар мен оқу құралдары). 50 000-100 000

3

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ:

3.1 — ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау; Шарттық
3.2 — жаңа техника мен технологияларды әзірлеу; Шарттық
3.3 — зерттелетін жүйелер мен процестерге, соның ішінде Mathcad, Scilab және т. б. бағдарламалық орталарда математикалық модельдерді әзірлеу.; Шарттық
3.4 — эксперименттік зерттеулер жүргізу үшін сынақ стендтерін және тәжірибелік-өнеркәсіптік қондырғыларды әзірлеу; Шарттық
3.5 — тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар мен эксперименттік зерттеулерге арналған эксперимент бағдарламаларын әзірлеу; Шарттық
3.6 — эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және талдау жүргізу; Шарттық
3.7 — ANSYS, SOLIDWORKS, SCAD, ЛИРА және т.б. бағдарламалық орталарда техниканың және олардың жұмысының технологиялық процесінің имитациялық 3D модельдерін әзірлеу; Шарттық
3.8 — ANSYS, SOLIDWORKS, SCAD, ЛИРА және т.б. бағдарламалық орталарда имитациялық сынақтарды орындау; Шарттық
3.9 — AutoCAD, КОМПАС, Corel және т.б. қолданбалы бағдарламаларында эскиздік, техникалық және жұмыс жобаларына арналған сызбалар әзірлеу Шарттық
3.10 — жаңа техника мен технологияларды әзірлеуге техникалық тапсырманы рәсімдеу. Шарттық

4

ПАТЕНТТІК ҚЫЗМЕТ:

4.1 — ҚР патенттерін рәсімдеу және тіркеу; 200 000 бастап
4.2 — авторлық құқық куәліктерін (ғылым туындыларын және т.б.) рәсімдеу және тіркеу; 40 000 бастап
4.3 — авторлық құқық куәліктерін (тауар белгілерін, логотипті және т.б.) рәсімдеу және тіркеу; 80 000 бастап
4.4 — авторлық құқық куәліктерін рәсімдеу және тіркеу – ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар (есептік бағдарламалар, электрондық оқулықтар, мобильді қосымшалар және т.б.); 40 000 бастап

5

САРАПТАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:

5.1 — ANSYS лицензиялық бағдарламасында имитациялық сынақтарға сараптама жүргізу; 200 000 бастап
5.2 — өндірістік кәсіпорындар құрылысының, сондай-ақ жаңа технологиялық желілерді, көлік-технологиялық және логистикалық схемаларды іске қосудың консалтингі; Шарттық
5.3 — өндірістік тәуекелдерді тәуелсіз бағалау (қауіптерді сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және тәуекелдерді басқару); Шарттық
5.4 — одан әрі пайдаланудың ықтимал мерзімін айқындау үшін өнеркәсіптік өндірістік объектілерде қолданылатын, оның ішінде пайдаланудың нормативтік мерзімінен өткен техникалық құрылғылардың (машиналардың, жабдықтардың, механизмдердің және т.б.), технологиялардың, материалдардың өнеркәсіптік қауіпсіздігіне сараптама жүргізу; Шарттық
5.5 — өнеркәсіптік өндірістік объектілердегі, оның ішінде пайдаланудың нормативтік мерзімінен өткен ғимараттар мен құрылыстардың (көпірлердің, өтпежолдардың және т.б.) жай-күйінің өнеркәсіптік қауіпсіздігіне одан әрі пайдаланудың ықтимал мерзімін айқындау үшін сараптама жүргізу; Шарттық
5.6 — техникалық құрылғылар мен техникаларға сараптама және паспорттау жүргізу (паспорттар-телнұсқаларды дайындау, паспорттарды толықтыру). 20 000-100 000

 

«STU-ENGINEERING» ҒТО байланыстары

ҒТО жетекшісі:

Балабаев Оюм Темиргалиевич –

техника ғылымдарының кандидаты;

«Көлік, тау-кен және құрылыс машина жасау» мамандығы бойынша

 қауымдастырылған профессор (доцент)

 

E-mail: o.balabayev@kstu.kz

Телефон (моб.): 8 701 257-54-05; 8 700 257-54-05.