Жас ғалымдарды 2020-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары туралы ақпарат

АР08052608 «Шұбаркөл кен орны тонштейндерінің минералогиялық және геохимиялық ерекшеліктерін зерттеу» ғ.ж. Ожигин Д.С. Өзектілігі Бұл жұмыстың өзектілігі көмір қабаттарының корреляциясы үшін тонштейндерді пайдалану жаңалығын, сондай-ақ тонштейндерді одан әрі ұтымды пайдалану үшін сирекжер элементтерінің гипотетикалық «тұзақтары» ретінде зерттеу қажеттілігін қамтиды. Жобаның Әрі қарай оқу …

Без рубрики

2020-2022 жылға арналған мемлекеттік бюджетті қаржыландыру жобалары туралы ақпарат, орындалу мерзімі 27 және 12 ай

 AP08856371 «Жергілікті зақымдануларды оны пайдалану орнында қалпына келтіру мүмкіндігімен өнеркәсіптік мақсаттағы ірі габаритті арнайы техниканың гидроцилиндрлерінің ұзын өлшемді соташықтарын жөндеудің ресурс үнемдеу технологиясын әзірлеу» ғ.ж. Жетесова Г.С. Өзектілігі Қазіргі уақытта өнеркәсіптік мақсаттағы ірі габаритті арнайы техниканың гидроцилиндрлері үшін тозуға төзімділікті, Әрі қарай оқу …

Без рубрики