Ғылым


Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» (өк) кафедрасы


Өнеркәсіптік көлік кафедрасының ҒЗЖ жоспары

Өнеркәсіптік көлік кафедрасының СҒЗЖ және ҒЗЖ жоспары

Ғылыми жұмыс және кафедраның инновациялық жобалар «көлік қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

ғылыми-зерттеу оқу жылына арналған кафедрасында жүзеге асырылады жұмыстар мен профессор-оқытушылар құрамының оқу процесіне енгізу және олардың негізгі нәтижелері:

Орындалған ғылыми жұмыстар

Тақырыптың атауы: локомотивті басқару режимін оңтайландыру жүйесін зерттеу және әзірлеу (өнеркәсіптік көлікте).

Орындау үшін негіздеме: «Арселор Миттал Теміртау»КД КТУ-мен ынтымақтастық туралы шарт шеңберінде корпоративтік университеттің жоспары бойынша

Ғылыми жетекшісі: Рожков А.В. к.т.н. Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ

Негізгі нәтижелер (Тікелей және жанама): поездың әрбір жылжымалы бірлігі үшін еңісті анықтауға негізделген поездың еңістіктен қозғалысына қосымша кедергіні есептеу әдістемесін әзірлеу. Scilab бағдарламалық ортасында жүзеге асырылатын пойыз қозғалысының математикалық моделі жасалды, бұл пойыз қозғалысының дифференциалдық теңдеуін сандық интеграциялаудың әр кезеңінде минималды отын шығынын қамтамасыз ететін машинист контроллерінің орнын таңдауға мүмкіндік береді. «Арселор Миттал Теміртау» АҚ КД КТУ жағдайында қозғалыс жылдамдығы мен уақытты өлшеу бойынша эксперимент жүргізілді және теориялық есептеулер нәтижелерімен салыстыру жүргізілді.»

 

«Тақырып атауы: сызықты асинхронды қозғалтқыштары бар аралық жетектері бар Плиталық конвейерді жасау.

Орындау үшін негіздеме: «Казтранспорммаш компаниясы»ЖШС-мен ынтымақтастық туралы шарт шеңберінде корпоративтік университеттің жоспары бойынша

Ғылыми жетекшісі: Рожков А.В. к.т.н. Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ

Негізгі нәтижелер (Тікелей және жанама): пластиналық конвейердің ұзындығы бірлігінің минималды құнын қамтамасыз ету негізінде пластиналық конвейердің негізгі құрылымдық және пайдалану параметрлерін анықтау әдістемесі жасалды.

Конвейердің аралық жетектерінде қолданылатын сызықтық асинхронды қозғалтқыштардың меншікті тарту күштерінің жетек қуаты мен са лыстырмалы полюстің бөліну шамасына тәуелділігі анықталды.

Барлық зерттеулер тиісті математикалық модельдерді бөлшектеу және оларды заманауи бағдарламалық құралдарды – MatchCad және Scilab көмегімен зерттеу арқылы жүргізілді.

1.2 Студенттермен ғылыми жұмыс

Кафедрада т.ғ. к., доцент Рожков а. в. «имитациялық моделдеу», т. ғ. к., проф. М. Балабаев О. Т. жетекшілігімен 2 студенттік үйірме жұмыс істейді , осы үйірмелердің жұмыс жоспарына сәйкес 44 студент және 14 магистрант «өнеркәсіптік көлік» кафедрасының бастамашыл тақырыбына қатысады. Металлургия зауытының кірме жолы жұмысының имитациялық моделі әзірленді. Сұрыптау станциясының модельдеу моделі жасалды.

 

 

 

 

 

 

 

1.3 «ӨК» факультетінің дәйексөз индексі

к.т.н. Акашев Арсен Закирович

к.т.н. Балабаев  Оюм  Темиргалиевич

к.т.н. Рожков  Александр  Владимирович

Келисбеков  Адильбек  Казбекович

Без рубрики