«Пайдалы кен орындарын қазып өндіру» кафедрасы


ПКОҚӨ кафедрасы барлық үш деңгейде мамандарды дайындайды: бакалавр, магистратура және PhD доктор. ПКОҚӨ кафедрасының мақсаты тау-кен алу өндірісі, ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыс орындары, ЖОО-ы және колледждер үшін арналған жоғары квалификациялы және талап етілетін кадрларды даярлау болып табылады.

Бакалавр

6В07202 – «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасының бакалавры оқу барысында келесі дағдыларды меңгереді:

 • өндірістің жаңа технологиясын білу;
 • тау-кен қазбаларын жүргізу өзіндік құн шығындарын анықтау (көмір, кен);
 • жағдайының, технологияның және өндірісті ұйымдастыру деңгейінің анализі;
 • компьютерлік бағдарламаның және ақпараттық техниканың қолданылуы;
 • тау-кен өнеркәсібінде басқарудың біліктілігі.

 

7М07203 «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасының магистрі, оқу барысында келесі дағдыларды меңгереді:

 • өндірістік-технологиялық қызмет;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет;
 • өндірісті ұйымдастырудың күйін, технологиясын және деңгейін талдау;
 • жобалау және инженерлік қызмет;

Магистратура

7М07203 «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша «Тау-кен ісі» магистры оқу уақыты ішінде икемделеді:

 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу жалпы ғылыми әдістемені қолдану;
 • ғылыми құжаттардың әр түрлі формаларында оның қорытындыларын қолдана білу;
 • оқытушылық біліктілік;
 • профессионалды біліктілік үшін шетел тілдерін қолдану;
 • ғылыми-зерттеу, оқытушылық біліктілік;
 • магистратурада кадрларды даярлау жоғарғы білімнің (бакалавр) профессионалды оқулық бағдарламаларында екі бағыт бойынша:

1) ғылыми-оқытушылық, оқу мерзімі 2 жыл;

2) профильді, оқу мерзімі 1-1,5 жыл.

Докторантура

8D07202 «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасын іске асыру барысында докторантура шеңберінде осы салада ғылым магистрі немесе ғылым магистрі ғылыми атағы бар, ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыратын ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындалады. жоғары оқу орындарында немесе ғылыми орталықтарда.

Докторантурада оқу мерзімі –3 жылдан кем емес.

Докторантураның оқыту бағдарламасы ғылыми бағыт бойынша фундаменталды, оқытушылық, әдістемелік және зерттеулік даярлану және пәнді терең игеру қарастырады.

Без рубрики