«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасының оқу процесі


«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасы


ОПОӘК тізімі

СРСП кестесі 

Сабақ кестесі

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы орыс тілі және мәдениет

 Орыс тілі және мәдениет кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысының басты мақсаты Университет студенттерін оқыту сапасын арттыру және мамандарды дайындауды әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады. Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы кешенді бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылады.

Барлық факультеттердегі кафедра пәндері бойынша оқу үдерісі типтік бағдарламалар негізінде құрылған және құзыреттілік көзқарасты жүзеге асыратын жұмыс бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.  Жұмыс бағдарламалары кафедра отырысында талқыланып, университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілді. Кафедрада оқыту үдерісі ғылымның қазіргі жағдайына жауап береді,тиісті бейіндегі мамандарды дайындау үшін қажетті ғылыми және әдістемелік мәселелер мен мәселелерді қамтиды.

«Орыс тілі» пәнінің негізгі мақсаты – болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру – қоғамдық, ғылыми саладағы нақты сөйлеу жағдайларында лингвистикалық құралдармен нақты коммуникативтік міндеттерді шешу қабілетін қалыптастыру, А2, В1,В2,С1 тілдік дайындық деңгейлерінде білім беру үдерісінде тілдік емес мамандықтар студенттерінің мәдениетаралық – коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

«Кәсіби орыс тілі» пәнінің мақсаты оқу-ғылыми және өзіндік кәсіби коммуникацияда барабар тіл құралдарымен және әдістермен сөйлеу қызметін ұйымдастыратын тілдік дайындықты жетілдіру болып табылады.

Кафедра тілдік және кәсіптік білім беру мазмұнын интеграциялау негізінде мамандықты игеру үшін оқу пәнін оқытудан оны пайдалануға көшуге мүмкіндік беретін оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар әзірленді және басып шығарды. Осы мақсатқа жету үшін кафедрада осы тәсілді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік кешендер құрылған.

Кафедраның ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерді жаңарту бойынша белсенді жұмыс жүргізеді: оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар шығарылады.

  1. Кафедра доценті Б. Р. Оспанова, аға оқытушылар Т. В. Тимохина, А. А. Акынжанова «техникалық ЖОО-да кәсіби орыс тілі: практикалық курс»оқулығын шығарды. Оқулық машина жасау факультетінің мамандықтарында оқитын студенттерге арналған. Республикалық ғылыми-практикалық орталық оқулыққа ҚР БҒМ грифі берілді.

  1. Кафедра доценті Б. Р. Оспанова, аға оқытушы Р. М. Алдыназарова, оқытушы С. М. Тәжібаева » техникалық ЖОО-да кәсіби орыс тілі. Практикалық курс». Оқулық ФЭАТ мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.

3.Кафедра доценті Б. Р. Оспанова, аға оқытушылар Р. М. Алдыназарова,Н. А. Қасенова,Т. В. Тимохина, А. А. Акынжанова «Workbook on spech practice for for foreing students»оқу құралын шығарды.  Оқу құралы Халықаралық бағдарламалар бойынша оқитын шетелдік студенттерге арналған.

4.Кафедра доценті Б. Р. Оспанова, аға оқытушылар Р. М. Алдыназарова, Н. А. Касенова, Т. В. Тимохина, А. А. Акынжанова «10 лексикалық тақырып немесе дұрыс сөйлеу»атты оқу құралын шығарды.   Оқу құралы Серпін бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған.

 

Басты мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалады:

  1. Орыс тілі мен Кәсіби орыс тілін оқытудың әдістемелік базасын қамтамасыз ету:

— оқу-әдістемелік әдебиеттер қорын толықтыру;

-электрондық оқу басылымдарын және оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу бойынша бақылау және әдістемелік қолдау көрсету;

— инновациялық технологияларды қолдану арқылы орыс тілін шет тілі ретінде оқыту жүйесін әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;

— бастапқы, ағымдағы, қалдық білімнің бақылау кесіндісіне арналған оқу-тілдік тапсырмаларды әзірлеу және сараптау.

  1. Орыс тілін оқыту сапасын арттыру:

-оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

— қазіргі заманғы оқыту әдістемесіне сәйкес практикалық сабақтарды өткізу сапасын талдау;

— оқытушылардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін жетілдіру бойынша мастер-класс өткізу;

— студенттердің білімін бағалау және бақылау жүйесін жетілдіру.

  1. Білім беру сапасының мониторингі:

— студенттердің сабаққа қатысуын талдау;

— аралық бақылау қорытындысы;

— емтихан сессияларының қорытындысын талдау;

— ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын, студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейін талдау.

Кафедраның ПОҚ факультет, ЖОО, республика деңгейінде оқу-әдістемелік семинарларға, халықаралық семинарларға қатысады.

Кафедра отырыстарында және әдістемелік семинарларда оқытушылар жұмыс тәжірибесімен алмасады, орыс тілін оқытудың жаңа тәсілдері туралы, заманауи білім берудің инновациялық технологиялары мен оқыту формаларын қолдану туралы хабарламалар жасайды.

 

 

Без рубрики