«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасы


ОТжМ кафедрасы Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысын жүзеге асыратын оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Кафедраның мақсаты жоғары білікті мамандарды даярлау, білім сапасын арттыру, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жақсарту, заманауи компьютерлік технологияларды енгізу, сондай-ақ ғылыми-әдістемелік семинар өткізу, ПОҚ ғылыми қызметінің өсуін қамтамасыз ету және студенттердің көп бөлігін ғылыми-зерттеу қызметіне тарту болып табылады.
ОТжМ кафедрасының даму стратегиясы қазіргі кәсіби білім беруді модернизациялаудың жалпы бағытымен байланысты – болашақ маманның білім мен дағдыларды өз бетінше алуға, үздіксіз білім алуға және кәсіби өзін-өзі тәрбиелеуге қажеттіліктері мен қабілеттерін дамыту үшін оңтайлы жағдай жасау.
ОТжМ кафедрасы жұмысының табыстылығының басты критерийі оқытушылардың қазіргі жағдайда білім беру стандарттарын жүзеге асыруға дайындығы болып табылады.
Ғылыми-зерттеу жұмысының педагогикалық қызметпен жемісті үйлесуі орыс тілі мен мәдениеті кафедрасын құрылған күнінен бастап ерекшелендіреді. Орыс тілін оқытудағы негізгі бағыттарды сәтті шешудің кілті-жұмыстың ең қарқынды және инновациялық түрлерін үнемі ғылыми іздеу.
Кафедраның тәжірибесі көрсеткендей, техникалық университетте орыс тілін оқыту теориялық базаның дамуына себепші болады және осылайша студенттердің орыс тілі туралы білімдерін тереңдетуге көмектеседі.

Без рубрики