Оқу процесі


Кафедрада қазіргі замаңғы ТҚ: видеопроектор, ноутбук жабдықталған 1 дәрістік аудитория, сондай-ақ 5В073000 мамандығының студентеріне арналған арнайы аудиториялармен, зертханаларда практикалық және зертханалық сабақтар жүргізетін аудиториялар бар.

1. «Құрылыстық зертхана».

2. «Байланыстырғыш заттар зертханасы».

3. «СҚИ зертханасы».

Барлық оқу аудиториялары көрнекті материалдар мен заманауи жабдықтармен жабдықталған.

ЖШС «Континент-строй» және Кешенді қойнауды игеру институтында кафедраның екә филиалы жұмыс жасайды, онда студенттерге «Құрылыс материалдарын зерттеу» мен «Құрылыс керамикасының технологиясы» пәндері бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға барлық мүмкіндіктер жасалған.

Кешенді қойнауларды игеру институтымен (ИПКОН) қатар сәулелі микроскопия мен сынақдайындау жұмыстары жүргізілуде.

Кафедра қазіргі заманғы тәжірибелік және зертханалық базамен жабдықталған және оның жетілдірілуіне тұрақты жұмыстар жүргізілуде.

2008-2014 жылдары оқу үрдісін модернизациялау үшін жаңа құрылғылар алынды (КУП-1А әмбебап булау камерасы, Бетон қоспасының қаттылығын анықтайтын құрал, ВВ-2 бетонның сусіңіргіштігін анықтайтын құрал, Бейорганикалық кеуекті толтырғыштардың беріктігін анықтайтын болат цилиндр).

№ 212 магистранттарға арналған кабинет бар

Кафедраға бекітілген зертханалық және дәрістік аудиториялардың сипаттамасы:

№ п/п

Арнайы аудиториялар, зертханалық аудиториялар, оқытушыларға арналған бөлмелер және т.б. (саны, шаршы.м.) Қондырғылар

1

2

3

1

№130 Құрылыс зертханасы(28 отыру орындығы,110,2 м2) Зертханалық діріл алаңы,Табиғи қатаю камерасы,ПМ-8 ұстағышы бар муфельді пеш,029 қондырғысы,ИТП-МГ4 жылуөткізгілті эл. өлшегіш,ИПС-МГ4 бетонның беріктігін өлшейтін электр құралы,ИПА-МГ4 бетон қабатының қалыңдығын тексеретін эл. өлшегіш құралы,ВПЭ зертханалық таразысы, битумның тұтқырлық анықтайтын пенетрометр,Бетон қоспасының қаттылығын анықтайтын құрал,ВВ-2 бетонның сусіңіргіштігін тез анықтайтын құрал.

2

№132 Байланыстырғыш заттар зертханасы(24 отыру орындығы,113,1 м2) МБЛ зертханалық диірмені,Табиғи қатаю камерасы,029 қондырғысы,Лазерлі ротац. БL 40 Нивелирі,DИS-20 Ультродыбысты доциамер,DMW-4-L Электронды бұрышөлшегіш,ТЕМР-1 сандық өлшегіш,Тетр-2 сандық температура өлшегіші,Бетон белсенділігін жедел анықтайтын бағалық құралы,КУП-1А Табиғи қатаю камерасы

3

ИАС №142Құрылыс зертханасы(112,2 м2 ) ТЭК-50/60 жылыту-суыту термоэлектрлік камерасы,МИИ-100 сынау машинасы,ПГИ-500 гидравликалық прессі,МТЗ араластырғышы сонымен қатарКСЛ қондырғысы

Кафедраның материалды активтерінің жалпы қосынды сомасы 11096660,96 млн. тенге.

УМКДП

2014-2015 ОҚУ ЖЫЛДАРЫНЫҢ КҮЗГІ СЕМЕСТРІНІҢ САБАҚ КЕСТЕСІ

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Магистратура

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Докторантура

Без рубрики