Оќытушы тјртіп оќулыќ јдістемелік кешен тізімі


№ р/с Оқу жоспарымен сәйкес пәндер аталуы
1 Құрылыс материалы I К.т.н., доц. Рахимова Г.М. Ст. преп. Сейдинова Г.А.
2 Бетон технологиясы I К.т.н., доц. Рахимов М.А.
3 Құрылыс материалы II К.т.н., доц. Рахимова Г.М. Ст. преп. Сейдинова Г.А.
4 Бетон толтырғыштары К.т.н., доц. Калмагамбетова А.Ш.
5 Бетон технологиясы II К.т.н., доц. Рахимов М.А.
6 Өңдеулік материалдар К.т.н., доц. Калмагамбетова А.Ш.
7 Гидроизоляциялық материалдар К.т.н., доц. Калмагамбетова А.Ш.
8 Жылуоңашалағыш және акустикаылық материалдар К.т.н., доц. Калмагамбетова А.Ш.
9 Құрылыс материалдарын зерттеу әдісі К.т.н., доц. Серова Р.Ф.
10 Бетонды керамикалық материалдардың ұзақтығы Д.т.н., проф. Байджанов Д.О.
11 Қазіргі замандағы материалдар мен конструкциялар Ст. преп. Сейдинова Г.А.
12 Құрылыс материалдар химиясы Д.т.н., проф. Шайкежан А.
13 Байланыстырғыш заттар Д.т.н., проф. Шайкежан А.
14 Көлікті-көтеру және құрылыс машиналары К.т.н., проф. Иманов М.О.
15 Керамикалық және бетонды бұйымдарды өндірудегі жылутехникалық жабдық Д.т.н., проф. Шайкежан А.
16 Құрылыс керамикасының технологиясы К.т.н., доц. Серова Р.Ф.
17 Бетон және керамика бұйымдарын өндірісінде қалдық өнімдерді кешенді қолдану Ст. преп. Сейдинова Г.А.
18 Арнайы ғиматтарға арналған бетон және керамика материалдарының технологиясы К.т.н., доц. Серова Р.Ф.
19 Бетонды және керамикалық материалды өндірісіндегі модификаторлар К.т.н., доц. Серова Р.Ф.
20 Материалтану К.т.н., доц. Серова Р.Ф.
22 Процесстер мен аппараттар I Д.т.н., проф. Шайкежан А.
23 Процесстер мен аппараттар II Д.т.н., проф. Шайкежан А.
24 Стандартизация және метрология Ст. преп. Икишева А.О.
25 Автоматика және автоматизация Ст. преп. Сейдинова Г.А.
26 Архитектура I К.т.н., проф. Иманов М.О.
27 Бетонды және керамикалық материалдардың өндірісін жобалау Д.т.н., проф. Байджанов Д.О. К.т.н., проф. Иманов М.О.
Без рубрики