Оқу процесі


Машина жасау факультеті

 

Қаржымині КОК туралы ереже

2022-2023 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН КОК есебі

Қаржымині КОК жұмыс жоспары

Академиялық күнтізбе

Оқу процесінің кестесі

Қоңырау кестесі

Қаржыминінің 2023-24 жылдарға арналған жоспары.

Қаржымині кеңесі отырыстарының 23-24 жылға арналған жоспары

Күзге арналған МК күнтізбелік жоспары. сем.

Күзге арналған ОЗ күнтізбелік жоспары. сем.

 


Машина жасау факультетіндегі оқу процесі Болон процесі және кредиттік оқыту технологиясы негізінде жүзеге асырылады.

Әрбір білім беру бағдарламасы үшін жұмыс оқу жоспарлары әзірленді, оларға сәйкес сабақ кестесі мен емтихан кестесі жасалады. Оқу сабақтары мамандықтар бойынша Мемлекеттік білім беру стандартына қатаң сәйкес дәріс, консультация, семинар, тәжірибелік сабақтар, зертханалық жұмыстар және өзіндік жұмыстар түрінде өткізіледі.

Академиялық күнтізбе күзгі және көктемгі семестрлердің, емтихан сессияларының және мерекелердің күндерін қамтиды.

 

Емтихандық сессияны тапсыру нәтижесі бойынша 92-100% үлгеріммен үздік студенттер анықталды.
Кесте:

 

Материалдық база

Факультет кафедраларының оқу-зетханалық базасы ерекше, оқу процесін орындауды толығымен қамтамасыздандырады және аймақта оның аналогы жоқ. Біздің мақтанышымыз ММжәнеН кафедрасының ғылыми бағытындағы «Инженерлік бейіндегі зертхана», СжәнеЛП кафедрасының негізінде құрылған «Қазахстанның дәнекерлеу институты» болып табылады. Барлық кафедралар оқу процесінде заманауи инновациялық технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын қолданады. Бұл студенттердің жаңа білім мен тәбірибелерді алудағы талпыныстарын арттырады.

МТ кафедрасының заманауи металкескіш білдегі МТ кафедрасының EMCO CONCEPT TURN 105 типті токарлық білдегі

 

ММжәнеН кафедрасының «Металл жүйелерін құру теориясы» зертханасы СжәнеЛП кафедрасының АДГ-602 аппаратының көмегімен қорғаныш газының ортасында автоматтық дәнекерлеу

Тәжірибелік база Корпоративтік университет кәсіпорындары болып табылады:

— АО «Арселор Миттал Темиртау»; АО «Казчерметавтоматика»; ТОО «Корпорация Казахмыс» КФ КЛМЗ; ТОО «Машзавод №1»; ТОО «КМЗ им. Пархоменко»; ХМИ им. Ж. Абишева; КЗМК АО «Имсталькон»; НацЭКС; завод «Горные машины»; «Европейская подшипниковая корпорация» г. Степногорск подшипниковый завод; АО «Алюминий Казахстана»; ТОО «Вторпром»; ТОО «Силициум Казахстан»; КЛМЗ КФ ТОО «Корпорация Казахмыс»; завод РГТО; завод НОММ; ТОО «Булат»; ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум»; АО ССГПО г. Рудный

 

 

Без рубрики