Оқу процесі


Машина жасау факультеті

 

 

2019/2020 оқу жылының көктемгі семестріндегі ашық сабақтардың күнтізбелік кестесі

2019/2020 көктемгі семестріндегі семинарлардың кестесі


2019-2020 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2015-2016 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2016-2017 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2017-2018 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2018-2019 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім
Машина жасау факультетінде оқу процесі Болон процесі мен оқудың кредиттік технологиясына негізделген.

Әрбір мамандыққа оқу жұмыс бағдарламасы әзірленген, оларға сай топтардың сабақ кестелері мен емтихан графигі құрастырылады. Оқу сабақтары мамандықтың МЖМБС-на сай дәріс, консультация, семинар, практикалық сабақ, зертханалық жұмыс және өздік жұмыс ретінде үйымдастырылады.

Академиялық күнтізбе күзгі және көктемгі семестр, емтихандық сессия мен демалыс күндерін бекітеді.

2016 – 2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2017 – 2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (күндізгі оқу бөлімінің студенттерінің)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (сырттай оқу бөлімінің студенттерінің)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (магистранттардың)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (PhD докторанттардың)

Емтихандық сессияны тапсыру нәтижесі бойынша 92-100% үлгеріммен үздік студенттер анықталды.
Кесте:

 

Материалдық база

Факультет кафедраларының оқу-зетханалық базасы ерекше, оқу процесін орындауды толығымен қамтамасыздандырады және аймақта оның аналогы жоқ. Біздің мақтанышымыз ММжәнеН кафедрасының ғылыми бағытындағы «Инженерлік бейіндегі зертхана», СжәнеЛП кафедрасының негізінде құрылған «Қазахстанның дәнекерлеу институты» болып табылады. Барлық кафедралар оқу процесінде заманауи инновациялық технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын қолданады. Бұл студенттердің жаңа білім мен тәбірибелерді алудағы талпыныстарын арттырады.

МТ кафедрасының заманауи металкескіш білдегі МТ кафедрасының EMCO CONCEPT TURN 105 типті токарлық білдегі

 

ММжәнеН кафедрасының «Металл жүйелерін құру теориясы» зертханасы СжәнеЛП кафедрасының АДГ-602 аппаратының көмегімен қорғаныш газының ортасында автоматтық дәнекерлеу

Тәжірибелік база Корпоративтік университет кәсіпорындары болып табылады:

— АО «Арселор Миттал Темиртау»; АО «Казчерметавтоматика»; ТОО «Корпорация Казахмыс» КФ КЛМЗ; ТОО «Машзавод №1»; ТОО «КМЗ им. Пархоменко»; ХМИ им. Ж. Абишева; КЗМК АО «Имсталькон»; НацЭКС; завод «Горные машины»; «Европейская подшипниковая корпорация» г. Степногорск подшипниковый завод; АО «Алюминий Казахстана»; ТОО «Вторпром»; ТОО «Силициум Казахстан»; КЛМЗ КФ ТОО «Корпорация Казахмыс»; завод РГТО; завод НОММ; ТОО «Булат»; ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум»; АО ССГПО г. Рудный

 

 

Без рубрики