Біздің түлектер

«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


 Есенжолов Улан Серикович

2012 жылдың кафедра түлегі. «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы бойынша магистр. БЖТ кафедрасының аға оқытушысы.  Келесі пәндер бойынша дәріс және зертханалық сабақтар жүргізеді: «Телекоммуникациядағы компьютерлік желілер», «Байланыс жүйелерін құру және модельдеу негіздері», «Электрондық технологиялар, микроэлектроника және АЖЖ техникасы», «АЖЖ техникасы және жартылай өткізгіш электроникасы». Есенжолов У. С. Cisco CCNA курстары бойынша сертификатталған нұсқаушы болып табылады.


Конобай Иван Анатольевич 2009ж. ҚарМТУ түлегі. «Asia Bell» ЖШС маманы.


Гаврилова Марианелла Анатольевна

2010ж. ҚарМТУ түлегі.«Ақпаратты жүйелер» мамандығының магистранты.


Динбаев Ахат Ауезханович

ҚарМТУ 2002 ж. түлегі. Қазақтелекомдағы телекоммуникациялық желісін жаңарту директордың техникалық орынбасары.


Алибеков Гайдар Исмаилович

ҚарМТУ 2001ж. түлегі. Техникалық орталық ішкіжелідегі қызмет көрсету бастығы.


Мехтиев Али Джаванширович

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Байланыс технологиялары мне жүйелері» кафедрасы меңгерушісі, техникалық ғылым кандидаты


Несипова Салтанат Саматовна — 2015 жылғы кафедра түлегі. 2017 жылы Қ.И.Сатпаев ат. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде магистратураны бітірді. Қазіргі уақытта ҚарМТУ БЖТ кафедрасының оқытушысы болып табылады.  Келесі пәндер бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізеді:

1) Электр байланысы теориясы

2) Метрология, стандарттау және сертификаттау

3) Цифрлық коммутация технологиялары

4) Электр байланысының басқару кешендері, ақпаратты пайдалануды және қорғауды ұйымдастыру

5) Телекоммуникацияның басқарушы кешендері, ақпаратты пайдалануды және қорғауды ұйымдастыру