«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


БЖТ кафедрасының мақсаты: 6В06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» және 6В06202 «Желілік технологиялар және байланыс жүйелері» білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің жоғары деңгейін қамтамасыз ету және стандарттардың талаптарына және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану қажеттілігіне сәйкес келетін мамандарды жан-жақты даярлау. үздіксіз жетілдіру принципін жүзеге асыратын сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі.

БЖТ кафедрасының міндеттері: технологиялардың дамуының заманауи тенденциялары мен оқу үдерісінің парадигмасын ескере отырып, байланыс жүйелері мен телекоммуникациялар үшін 6В06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» және 6В06202 «Желілік технологиялар және байланыс жүйелері» білім беру бағдарламалары бойынша студенттерді даярлау.

БЖТ кафедрасы студенттерінің дағдылары: түлектердің кәсіби қызметінің объектілері технологиялық жүйелер, ақпаратты беруді және оны түрлендіруді қамтамасыз ететін техникалық құралдар, телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғау құралдарын пайдалану; телекоммуникациялық құрылғыларды басқару, пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

БЖТ кафедрасының артықшылықтары: Оқу үдерісін сапалы жүргізу үшін БЖТ кафедрасының материалдық-техникалық базасында 6 зертхана бар, олар соңғы үлгідегі оқу-зертханалық кешендермен, стендтермен, көрнекі макеттермен және соңғы буын компьютерлерімен жабдықталған.

БЖТ кафедрасының даму перспективалары: озық инновациялық оқытуды енгізу, блоктық-модульдік жүйені енгізу, Болон процесінің принциптерін енгізу негізінде оқу үдерісінің сапасын арттыру арқылы студенттердің оқу жетістіктерін арттыру, ғылыми-педагогикалық біліктілігінің өсуін қамтамасыз ету, оқу процесін жетілдіру негізінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына, мәдени-көпшілік және спорттық-сауықтыру шараларына қатысуының өсуін қамтамасыз ету.

Без рубрики