Талапкерге


«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


 

6В06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасы туралы

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

Бағдарлама түлектерінің кәсіби қызметі радиотехника, электроника және телекоммуникация саласына бағытталған.

Мамандық пен мамандандыру бағдарламасының бағыты инженерлік және инженерлік-техникалық мамандықтарды қамтиды.

Білім беру бағдарламасының мақсаты – студенттерге тиісті құзыреттіліктерге қол жеткізе отырып, жалпы білім беретін, базалық және бейіндік пәндерді оқыту.

Бакалавриаттың толық курсын сәтті аяқтаған жағдайда бітірушіге «6В06201 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры» дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы келесі инновациялық пәндерді оқуды көздейді:

— байланыс жүйелерін құру және модельдеу негіздері;

— сымсыз байланыс технологиялары;

— цифрлық байланыс технологиялары;

— Корпоративтік байланыс желілері.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БІТІРУШІСІНІҢ БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАСЫ

ББ бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері: әртүрлі салалардағы технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі мақсаттағы автоматтандырылған ақпараттық және басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы мәліметтерді қабылдаудың, өңдеудің және берудің автоматтандырылған жүйелері, жүйелерді, объектілерді, құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, автоматтандырылған. әртүрлі салаларға арналған өндірісті технологиялық дайындау жүйелері, әртүрлі салалардағы бөлшектерді, бұйымдарды, тораптарды, құрылғыларды кешенді сынаудың автоматтандырылған жүйелері.

ББ бітірушінің кәсіби қызметінің түрлері:

— сервистік және операциялық қызмет;

— өндірістік-технологиялық қызмет;

— ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет;

— жобалау-конструкторлық қызмет;

— эксперименттік зерттеу әрекеті.

БІТІРУ ЖӘНЕ ДИПЛОМҒА ТАЛАПТАР

Білім беру бағдарламасы пәндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде құрастырылған және жалпы білім беру және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыратын 18 модульді қамтиды. Бағдарламаға 240 кредит көлеміндегі теориялық оқыту, кәсіби тәжірибе, қорытынды аттестаттау кіреді. Білім беру бағдарламасының миссиясы автоматтандыру және басқару саласында бәсекеге қабілетті және жоғары білімді мамандарды дайындау үшін жағдай жасау болып табылады. Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін студент:

— сигнал-шуылдың медианалық қатынасын, қабылдау станцияларының кірісіндегі сигнал-шудың қатынасын және осы коэффициенттердің статистикалық параметрлерін есептеу; BS трассасын есептеу үшін қажетті жабдықтың негізгі энергетикалық параметрлерін таңдау;

— цифрлық коммуникацияларды есептеу және жобалау үшін компьютерлік технологияны қолдану; әртүрлі технологияларда жұмыс істейтін корпоративтік жергілікті желіні имитациялау; есептеулер мен бағдарламалық-аппараттық коммуникацияларды жобалау үшін компьютерлік технологияны қолдану;

— кәсіпорынның шаруашылық қызметін, бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобаларды жоспарлау және талдау және инвестициялық жобалауда, бизнес-жоспарлауда, жобаларды басқаруда қолданылатын ұтымды шешімдерді ұсыну;

— ақпараттық жүйелерде деректерді қорғауды қамтамасыз ететін ақпаратты қорғау әдістерін және бағдарламалық-техникалық құралдарды қолдану;

— физика, математика, электротехника және электроника бойынша іргелі табиғи білімдерін көрсету, радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы есептерді шешу үшін графикалық бағдарламаларды қолдану;

— радиотелекоммуникациялық жүйелердің жұмысын бақылау және пайдалану мақсатында әртүрлі кәсіпорындар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және әзірлеу;

— әртүрлі мақсаттағы радиобайланыс, хабар тарату, радиолокациялық және радиорелелік жүйелерге арналған қабылдағыштарды жобалау; радиотаратқыш құрылғылардың құрылымдық схемаларын әзірлеу; жеке түйіндерді есептеу; радиотехниканың техникалық құралдарын орнатуды және реттеуді жүзеге асыруға;

— мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеуге, құқықтық және этикалық нормаларды білуді көрсетуге, жоғары мәдениеттілікке, адамгершілікке, өз ұстанымын дәлелдеуге, еңбекті қорғау, экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтауға.

Студенттерді қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысы (гранттар) бойынша да, ақылы негізде де жүзеге асырылады.

Оқыту күндізгі және қашықтықтан оқыту түрінде жүзеге асырылады

Күндізгі бөлімде оқу, әскери қызметке шақырудан кейінге қалдыруды қоспағанда, әскери кафедрада оқуға байланысты офицерлік атақ алуға мүмкіндік береді.

Колледждер мен сабақтас мамандықтар бойынша техникалық оқу орындарының түлектері қысқартылған күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары білім ала алады.

Екінші жоғары білім алғысы келетіндер үшін жеделдетілген бағдарлама қарастырылған.

Оқуды аяқтағаннан кейін жеке үлгідегі жоғары білім туралы дипломдар беріледі.

Сіздерді Қарағанды ​​қаласы, Н.Назарбаев 60, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ 4 корпусы, 412,402 мекен-жайы бойынша күтеміз.

Тел.: 8(7212) 56-75-98

Без рубрики