Талапкерге


«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


 

 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (5B071900)

Кәсіби  қызмет сферасы

Кәсіби қызмет сферасы болып қашықтықтағы мәліметтер алмасуға және электронды құралдар көмегімен ақпаратты өңдеуге бағытталған адам қызмет технологиялардың, әдістердің, тәсілдердің комплексі бар ғылым мен техника облысы табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызмет объектілері болып:

-сымды, радио, оптикалық және басқа жүйелері арқылы суреттердің, дыбыстардың, жазба тексттің, сигналдардың және белгілердің жіберілуін, сәулеленуін, қабылдауын қамтамасыз ететін техникалық құралдары мен технологиялық жүйелері және сондай ақ электрондық құралдары арқылы ақпаратты өңдеу болып табылады;

— байланыс желілері мен коммутация жүйелері;

— оптикалық диапазон жүйелерін қоса алғанда көпарналы телекоммуникациялық жүйелер;

— спутникті, радиорелейді, мобильді байланыс жүйелерін қоса алғанда радиобайланыстың құралдары мен жүйелері;

— телевизиялық және дыбыстық мәлімдер тарату құралдары мен жүйелері, электракустикалық және дыбыстық информатиканың және мультимедиалық техниканың құралдары мен жүйелері;

— мәліметтер жіберу құралдары мен жүйелері;

— объектілерді басқару компьютерлік жүйелерін қоса алғанда мәліметтерді электронды өңдеу құралдары;

— телекоммуникациялық жүйелердегі мәліметтерді қорғау құралдары;

— телекоммуникациялық желілер мен жүйелердің метрологиялық қамтамасыз ету құралдары;

— телекоммуникациялардағы менеджмент пен маркетинг;

— телекоммуникациялық құралдардың эксплуатационды және сервисті қызмет көрсетуді басқару

Кәсіби қызмет пәндері

5B071900 — Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандық бакалаврының кәсіби қызмет пәндеріне келесі жүйелер кіреді:

—         телекоммуникациялар;

—         радиобайланыс;

—         телевидение;

—         радиотарату;

—         радиолокациялар мен навигациялар;

—         радиобасқару, жіберетін мен қабылдайтын радиоорталықтар, телеорталықтар;

—         мобильді байланыс;

—         радиотехниканың арнайы құралдары;

—         электронды және компьютерлік жүйелер;

—         микроЭЕМ және микроконтроллер арқылы басқарылатын жүйелер;

Кәсіби қызметтің функциясы

5B071900 — Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандық бакалавры базалық және профильді дайындыққа сай кәсіби қызмет объектілерде келесідей функцияларды атқара алады:

—         жобалау

—         эксплуатациялау

—         қызмет көрсету

—         монтаждау

—         келтіру

—         жолдау

—         тестілеу

—         бағдарламалық және/немесе аппаратты қорғауды қамтамасыз ету

Мамандықта білім беру бағдарламасына сәйкес күндізгі, сырттай, қысқартылған түрде білім беру түрі бар, олардың мерзімі төмендегідей:

—         күндізгі – 4 жыл

—         күндізгі қысқартылған – 2,5 жыл

—         сырттай қысқартылған – 3,5 жыл

—         жоғары білім беру негізіндегі сырттай оқу – 2,5 жыл

5B071900 – Радиотехника, электрониа, телекоммуникациялар мамандығының түлегіне жоғары оқу орынның Кеңесі бекіткен білім беру бағдарламасына сәйкес квалификацияның «бакалавр» академикалық дәреже беріледі.

Лауазамды тұлғалардың, мамандардың және басқа қызметкерлердің Қазақстан Республикасының қоғам қорғанысы мен еңбек министрінің 2002 жылдың 22 қарашасындағы №273-ІІ бұйрығымен бекітілген Квалификациялық анықтаманың квалификациялық талаптарына сәйкес бакалаврлар 1 категориялы техниктердің лауазамын, кіші ғылыми қызметкерлердің, зертханадағы инженерлердің, ғылыми-зерттеу мекемелердегі инженерлердің, құру және проекттілеу ұйымдарда, тағы сол сияқты лауазымдарда жұмыс істей алады.

Без рубрики