Исағұлов Аристотель Зейноллаұлының 2009-2011 жж. ішіндегі ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің ТІЗІМІ


 

Р/к№ Атауы Жұмыс сипаты Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі Кө-лемі, б.т. Бірлескен авторлардың аты-жөні
1 2 3 4 5 6
1 Besonderhuten der Gasdruckverdichtung von Nassgussander (мақала) Баспа Giesserei, 2009. Dd 69 № 21
2 Hohere Gussgenauigkeit durch ausdernungsarme Formteileuntersuchungen mit dem Formstoffdilatomer (мақала) Баспа Giessereitechnik, 2010. Вd.66. №20 12б
3 Корпоративтік Университет: нақты қадамдары мен міндеттері (мақала) Баспа «Бүкіл өмір бойы білім алу: тұрақты даму үшін үздіксіз білім алу» жинағы, Жинақ Санкт-Петербург, 2010
4 Шойындағы кернеу релаксациясын зерттеу(мақала) Баспа Журн. Литейное производство, 2011, № 8 4б2б Кипнис Л.С.
5 Studying combined process of sintering and metallization of iron-ore materials (мақала) Баспа Dinamika naukowych, Prezrmysl, Nauka i studia, 2011 5б3б Исин Д.К.
6 Металлургиялық процестер теориясының физика-химиялық аспектілері (монография) Баспа Монография, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2010 256 б150 б Кажикенова С.Ш.Шалтаков С.Н.
7 Металлургиялық процестер теориясының физика-химиялық аспектілері (монография) Баспа Монография, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды 2011 150б86б Сулейменов Т.С
8 Металл балқымаларының кластерлік табиғатын математикалық модельдеу(монография) Баспа Монография, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2011 281б160б Кажикенова С.Ш.Шаихова Г.С.
1 2 3 4 5 6
9 Түсті металдардың металлургиясы (оқулық) Баспа Оқулық, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2009 317б170б Жалимбетов С.Ж.
10 Құю цехтарын жобалау (оқулық) Баспа Оқулық, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2009 416б220б Исин Д.К.
11 Металдар физикасы және материалдардың физикалық қасиеттері (оқулық) Баспа Оқулық, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2009 406б210б Исин Д.К.
12 Конструкциялық материалдар технологиясы  (оқулық) Баспа Оқулық, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2009 443б250б Смолькин А.А.
13 Материалтану және материалдар технологиясы (оқулық) Баспа Оқулық, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2011 371 б60б Батышев А.И.Смолькин А.А.Егоров В.В.Батышев К.А.Исагулов А.З.Безпалько В.И.Куликов В.Ю.
14 Материалтану және металдар технологиясы (оқулық) Баспа Оқулық, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, 2011 587б150б Газалиев А.М.Егоров В.В.Исин Д.К.
15 Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы бойынша тесттік тапсырмалар (оқу құралы) Баспа Оқу құралы, «Академия» баспасы, Мәскеу, 2011 144б68б Смолькин А.А.Батышев А.И.
16 Көмір шламын қайта өңдеу тәсілі  (патент) Баспа 21583 Қазақстан Республикасы патенті, C10L5/14, 14.08.09ж. №8 Бюлл 4б2б Ибраев И.К.
17 Тыныш болат құйма металының бас жақ бөлігін жылыту тәсілі (патент) Баспа 21567 Қазақстан Республикасы патенті, B22D7/10, 14.08.09ж. №8 Бюлл 4б2б Ибраева О.Т.
18 Құм-шайырлы қоспалардың реологиялық қасиеттерін анықтауға арналған құрылғы   (патент) Баспа 21451 Қазақстан Республикасы  патенті, B22C1/22, 15.07.09ж. №7 Бюлл 3б2б Куликов В.Ю.
19 Түтін газдарын тазарту тәсілі және оны жүзеге асыруға арналған құрылғы (патент) Баспа 22599 Қазақстан Республикасы  патенті, С21С5100, 15.06.10 ж. №6 Бюлл 4б2б Ибраева О.Т.
1 2 3 4 5 6
20 Шамот кірпіштерді баспақтау тәсілі (патент) Баспа 22.04.10ж  № 2009/0452.1  өнертабысқа инновациялық патент беру туралы шешім 4б2б Куликов В.Ю.
21 Құм-шайырлы қоспалардың реологиялық қасиеттерін анықтауға арналған құрылғы    (патент) Баспа 18.06.10ж. № 2009/1491.1 Қазақстан патентін беру туралы шешім 4б2б Куликов В.Ю.
22 Металдар физикасы және материалдардың физикалық касиеттері Баспа 10.05.2011ж. № 713  авторлық құқық объектісіне берілген құқықтарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік Исин Д.К.Дарибеков С.
23 Құю цехтарын жобалау Баспа 15.06.2011ж. № 927 авторлық құқық объектісіне берілген құқықтарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік Исин Д.К.Кипнис Л.С.Кузембаев С.Б.
24 Құю қалыбын газбен тығыздауға арналған құрылғы (патент) 30.06.2011ж. № 2011/0112.1 Қазақстан патентін беру туралы шешім 4б2б Щербакова Е.П.
25 Тыныш болат құйма металының бас жақ бөлігін тығыздауға арналған жылумен оқшаулау материалы (патент) 23862  Қазақстан Республикасы патенті, В22Д7/10, Бюлл. №4, 15.04.11ж. 5б3б Ибраева О.Т.
26 Құм-шайырлы қоспалардың реологиялық қасиеттерін анықтауға арналған құрылғы (патент) 31.10.2011ж. № 2011/0111.1 Қазақстан патентін беру туралы шешім 4б2б Куликов В.Ю.Исин Д.К.
27 Құю қалыбын газбен тығыздауға арналған құрылғы (патент) 24855 Қазақстан Республикасы патенті, В22С15/23, 15.11.11ж №11 бюлл. 5б3б Куликов В.Ю.Шарая О.А.Исин Д.К.
28 Металдар физикасы және материалдардың физикалық касиеттері Баспа 10.05.2011ж. № 713  авторлық құқық объектісіне берілген құқықтарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік Исин Д.К.Дарибеков С.
29 Құю цехтарын жобалау Баспа 15.06.2011ж. № 927 авторлық құқық объектісіне берілген құқықтарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік Исин Д.К.Кипнис Л.С.Кузембаев С.Б
30 Құю қалыбын газбен тығыздауға арналған құрылғы   (патент) 30.06.2011ж. № 2011/0112.1 Қазақстан патентін беру туралы шешім 4б2б Щербакова Е.П.
31 Тыныш болат құйма металының бас жақ бөлігін тығыздауға арналған жылумен оқшаулау материалы   (патент) 23862  Қазақстан Республикасы патенті, В22Д7/10, Бюлл. №4, 15.04.11ж. 5б3б Ибраева О.Т.
32 Құм-шайырлы қоспалардың реологиялық қасиеттерін анықтауға арналған құрылғы (патент) 31.10.2011ж. № 2011/0111.1 Қазақстан патентін беру туралы шешім 4б2б Куликов В.Ю.Исин Д.К
33 Құю қалыбын газбен тығыздауға арналған құрылғы   (патент) 24855 Қазақстан Республикасы патенті, В22С15/23, 15.11.11ж №11 бюлл. 5б3б Куликов В.Ю.Шарая О.А.Исин Д.К.
34 Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында техникалық жоғары оқу орындары студенттерінің өздік жұмыстарын ұйымдастыру (тезистер) Баспа «Болон процесінің кәсіпорындары мен қатысушыларымен ынтымақтастық орнату негізінде шағын қалалардағы ғылыми іс-әрекеттің дамуы» Ғылыми еңбектері, Мелеуз, 2011 5б3б Куликов В.Ю.
35 Дисперсті жүйелердің пішін түзу процестерін модельдеу  (мақала) Баспа «Іргелі және қолданбалы зерттеулер, өнеркәсіпте жоғары технологияларды қолдану және әзірлеу» Мақалалар жинағы, Политехникалық университет баспасы, Санкт-Петербург, 2011 6с2б Куликов В.Ю.Чудновец Т.В.Щербакова Е.П.
36 Құм шайырлы қоспалардың технологиялық сипаттамаларын анықтау (тезистер) Баспа III Бүкілресейлік жоғары оқу орны аралық ғылыми конференция жинағы, Муром 2011 Куликов В.Ю.,Юдакова В.А.,Исагулова Д.А.
37 Құм шайырлы қоспалардың реологиялық функциялары (мақала) Баспа «Қазақстанның өнеркәсібі» Журн, 2009 №2-3 3б2б Куликов В.Ю.
38 Дисперсті материалдардың технологиялық сипаттамаларын анықтау (мақала) Баспа «Қазақстанның ғылыми жаңалықтары» Ғылыми-техн. жинағы, 2009, №1 5б3б Куликов В.Ю.
39 Creep and relaxation stress of dispersed mix in static loading conditions (мақала) Баспа XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, «Ғылым және қазіргі заман – 2011», Новосибирск, 2011 6б3б Куликов В.Ю.Щербакова Е.П
Без рубрики