«Геология және пайда қазбалар орынын барлау» кафедрасы


Тау институты –бұл Казақстандағы тұрақты институттардың бірі. Инженер кадрлардың дайындығының сапасын көтеру Тау институты ұжымының алғашқы ұстанымдарының бірі болып келеді және солай болып қалады. Білім беру сапасын әрдайым жетілдіру, қазірғі заманның озық үйрету технологияларын пайдалану, сабақты өту процессің компьютерлендіру және оны басқару, осының бәрі Орталық Қазақстан мен басқа да аймақтарға білікті инженер мамандарды дайындауға септігін тигізуде. Болашақта оның дамуына үлкен жол ашылуда, басқа да инженер мамандықтарының ашылуына алғышарттар жасалынып жатыр, тұрмысқа керек инженер кадрларды тез және шұғыл білуде, басқа да ЖОО, кәсіпорындар, ҒЗИ-ның академиялық және қосымша салаларымен шығармашылық байланыс жасау мүмкіндіктері кеңейді, бұл ғылыми зерттеулердің әсерін күшейтті. Қазірғі уақытта Тау институты Қазақстандағы алда келе жатқан ғылыми-білім беру орталықтарының бірі., 1,2 мың студентке білім беруде, бакалавр мамандықтарың дайындауда, екі бағыт бойынша магистр мамандықтарын: профильді және ғылыми-педагогикалық. Мұғалімдердің және қызметкерлердің біліктілігің арттыру мақсатында аспирантура и доктарантура ашылды. Мамандарды дайындау кредиттік технология бойынша жүзеге асырылады.

Бакалаврда мына мамандықтар бойынша:

5B070100 – Биотехнология
5В070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
5В070700 – Тау-кен ісі
5B071100 – Геодезия және картография
5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтау (салалар бойынша)
5B073100 – Тіршілік әрекетішің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
5B073700 – Пайдалы қазбаларды байыту

Магистратурада мына мамандықтар бойынша:

6M070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
6M070700 – Тау-кен ісі
6M071100 – Геодезия
6M072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтау (салалар бойынша)
6M073100 – Тіршілік әрекетішің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
6M074100 – Картография
6M074700 – Пайдалы қазба кен орындарын барлау мен іздестіру геофизикалық әдістері
6M074900 – Маркшейдерлік іс

Ph.D Доктарантурада мына мамандықтар бойынша:
6D070700 – Тау-кен ісі
Институтта Қазақстан экономикасын, мәдениетін, тұрақтылығын, қауіпсіздігін көркейтуге қабілетті ең жақсы, инженер таланттарың дамытуға барлық жағдайла жасалынған. Тау институтының барлық мамандықтары қазір және болашақтада керек мамандықтар.Институт түлектерінің арасында — атақты ғалымдар, кәсіпорын басшылары, қарапайым жұмысшылар да бар. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының дамуына еңбегі мен білімі сіңген қайраткерлер

Без рубрики