2016 ж. тамыз айындағы мерзімдік басылымдар


Информатика 2016 жыл № 4

ЖОО қызметкерлері жұмысының тиімділігін бағалау мен ынталандырудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі

ЖОО-да информатиканы оқытудың кластерлік әдісі

Бизнес мектептегі аралас оқыту тәжірибесі

Интерактивті білім беру технологияларын қолданудың педагогикалық және методологиялық негіздері

Оқу үдерісін сәтті ақпараттандырудың шарттары

Информатика и образование 2016 жыл №3

ЖОО-ның автоматтандырылған балдық- рейтингтік жүйесі

Информатика бойынша мектеп оқушыларының бүкіоресейлік олимпиадасының тапсырмалары мен кезеңдерін жасаудың анализі

Автоматтандырылған ақпараттандырылған жүйені енгізу

Нефтеюганск политехникалық колледжінде автоматты түрде сабаққ кестесін құру жүйесін енгізу

Электрондық ақпараттық- білім беру ортасында білім алушының портфолиосы

Компьютерлік модельдеу сабақтарында информатика және физика пәнаралық баланыстарын жүзеге асыру

Мектеп оқушыларын, олардың математика саласындағы дарындарының түрі мен деңгейін есепке алатын,бейінді компьютерлік тестілеу жүйесі

Бағдарламалау бойынша олимпиадаларда тапсырмаларды автоматты түрде тексеруші бағалау жүйесі

Мир образования-образование в мире 2016 жыл № 2

Өз-өзіне қол жұмсаудың анатомиясы

Менің ойым

Педагогикалық ынтаны жүзеге асырудың негізгі бағыттары

Педагогика 2016 жыл № 5

Сөйлеумәдениетін тәрбиелеу

Испаниядағы азаматтық білім беру: дәстүрлер мен заманауи стратегиялар

Жаратылыстану-ғылымижәне әлеуметтік- гуманитарлық білім берудің тәрбиелік ынтасын кіріктіру

Қалыптасуға үйретудің проблемалық- танымдық бадарламасы

Білім алу барысындағы магистранттардың субъектілігін дамыту

Беларусь Республикасы: мектепке бейіндік педагогикалық дайындау

Ученый совет 2016 жыл №5

Технологияларды коммерциялау

Әлемдік рейтингтер және Ресей ЖОО тиімділігін тексеру: көсеткіштердегі жалпы және еекшеліктер

Студенттердің құқықтары бойынша өкілетті анықталды

Без рубрики