1 курс ускоренное


АиУ-16у

БЖД-16у

ВТ-16у

ГД-16у

ГПР-16у

ГиК-16у

ИС-16у

Лог-16у

Маш-16у

Мет-16у

НВП-16у

НГД-16у

ОП-16у ОДД

ОП-16у ОП

ОПИ-16у

РЭТ-16у

С-16у

СТ-16у

ТМО-16у

ТТ-16у АТ

ТТ-16у СДМ

ТЭ-16у

ХТОВ-16у

Э-16у

ЭЭ-16у ЭАГП

ЭЭ-16у ЭАОК

ЭЭ-16у ЭСГП

ЭЭ-16у ЭСОП

Без рубрики