«Құрылыс материалдары және технология» кафедрасының ғылымы

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедраның ғылыми жұмыстары университет пен факультет жоспарларына сәйкес келеді. ҒЗЖ жылға жоспарлайды және ол кафедраның жалпы жылдық жоспарына кіреді. Әрбір орындаушының есеп беруі кафедраның отырысында қарастырылады және хаттамаға енгізіліп отырады. Кафедра отырысында және бірінші проректормен бекітілген жылдық қорытындыға сәйкес ҒЗЖ жылдық есеп беруі жасалады. Жүргізілетін ҒЗЖ  қолданбалы сипатқа ие және өндіріске өте қажет. ҚМБТ кафедрасы жыл сайын жоғары мектеп проблемасына қатысты ғылыми-зерттеу мембюджеттік жұмыстар жүргізеді. Бұл зерттеулердің практикалық маңызы өте жоғары және олар кафедраның оқу үрдісіне енгізілген.

2008-2011 жылдары ҒЗЖ нәтижелері бойынша құрылғыға 9 өтініш берілді және 5 алдын ала және инновационды патент алынды.

ҚР БҒМ ғылыми комитетінің  5,7 млн. тг гранты жеңіп алынды.

Жобаның атауы «Бейорганикалық наноқұрылымды материал алудың соққылы-импульсті диірмені».

Жоба жетекшісі т.ғ.д., проф.Байджанов Д.О.

ҚР БҒМ ғылыми комитетінің  1,7 млн. тг гранты жеңіп алынды (келісім № 10.2701 от 01.11.2010).

Жобаның атауы «Қалыптауға арналған ұнтақталған кремнефосфатты адсорбенттерді қалыптаулы экструдер үлгілерін дайындау».

Жоба жетекшісі т.ғ.д., проф.Байджанов Д.О.

Жоғарғы курстардың студенттері кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысады. Жыл сайын ғылыми-зерттеу жұмыстарынының қорытындысы аймақаралық студенттердің ғылыми-теориялық конференциясында жарияланады.

Жыл сайын өткізілетін «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» атты конференцияда мамандық студенттері 10-14 доклад қатысты, сонымен қатар оқытушылармен бірігіп докладтар топтамада жарыққа шықты.

Кафедраның  ғылыми жұмысы университет пен институттың жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. ҒЗЖ жоспары бір жылға құрастырылады және ол кафедралардың жалпы жылдық жоспарына кіреді. Жоспардың орындалғандығы туралы әр есеп беру кафедра отырыстарында тыңдалады, ол кафедра отырысының хаттамасында бекітіліп тұрады. Жыл қорытындысы бойынша ҒЗЖ бойынша жылдық есеп беру құрастырылады, ол кафедра отырыстары және бірінші проректормен бекітіледі. Өткізілетін ҒЗЖ қолданбалы сипатта және өндірісте сұранысқа ие. Қ және ТКШ    және ӨК кафедралары жыл сайын жоғарғы мектеп мәселелері бойынша мемлекеттік  бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізеді. Бұл зерттеулердің нәтижесінің маңызы зор және кафедраның оқу үрдісіне енгізілген.

Оқу жылындағы кафедрада орындалған зерттеу жұмыстарының негізгі нәтижелері, олардың оқу үрдісіне енгізілуі және ғылыми –педагогикалық кадрларды дайындау

Кафедра №28 ҒЗЛ хозкелісім бойынша жұмыс мына тақырып бойынша жасады: «Құрылыс конструкцияларын эксперттік зерттеу, техникалық жағдайын тексеру және оны бекіту шарларын жасау» келісім ҚарМТУ және КазМИРР институтымен жасалды, қаржыландыру көлемі 1,5 млн. тенге (орындаушы – Кропачев П.А., Утенов Е.С.).

Нәтижелері – аталған тықырып бойынша 12 есеп беру және ҒІЖ техникалық қорытынды өндіріске енгізілген.

Кафедра сондай-ақ инициативті  (қаржыландырусыз) ғылыми-зерттеу жұмыстарын келесі тақырыптар бойынша жасады.

№1 тақырып: «Жергілікті топырақ шарттарындағы құрылыс». Ғылыми жетекші, т.ғ.д., проф. Жакулин А.С.

№2 тақырып: «Инновациялы білім беру технологиялары». Ғылыми жетекші, т.ғ.к., доцент Кропачев П.А.

Кафедра №28 ҒЗЛ ҒІЖ келесі тақырыптар бойынша орындады:

 1) Тақырып атауы: Астана қаласында Джангильдина көшесі бойындағы 18а және 18б блок-секциялы көп қабатты «Европейский 1»  тұрғын үйінің құрылысының негізгі техникалық жағдайын бағалау және эксперттік зерттеу.

Негізгі нәтижелер: аталған эксперттік қорытындылар «Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы» пәні бойынша ОСӨЖ сабақтарында қарастырылды.

2) Тақырып атауы: Атырау облысындағы, Тенгиз кен орны «ТШО өнеркәсіп базасында қызмет көрсету және пайдалану учаскелері» комплексінің темірбетонды және металл конструкцияларын эксперттік зерттеу, бағалау және техникалық жағдайын бақылау.

Негізгі нәтижелер «Геотехника 2» сабағы бойынша ОСӨЖ сабағында қарастырылып, оқу үрдісіне енгізілген.

3) Тақырып атауы: Астана қаласындағы, Челюскинцев көшесіндегі № 56 орта жалпы білім беру мектебі ғимаратының негізгі құрылыс элементтерінің дайындалуы, пайдалану, техникалық  жағдайын анықтау және эксперттік зерттеу.

Хозкелісім орындалу негізі  № 000547 (09.ИР.04)

Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Нугужинов Ж.С.

Негізгі нәтижелер: аталған тақырып магистрлік диссертация жазылуда (Темирбекова Д.). 3 ғылыми баяндама дайындалды.

4) Тақырып атауы: АҚ ҰК «Қазақстан темір жолы» ғимаратының 1 әкімшілік павильон ғимаратының құрылыс кезіндегі құрылыс конструкцияларының техникалық жағдайы

Хозкелісімді орындау негізінің шифры 09.ИР.06

Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Нугужинов Ж.С.

Негізгі нәтижелер «Ғимараттар мен құрылыстар реконструкциясы мен технологиясы» пәнінен ОСӨЖ сабақтарында қарастырылды және аталған пән бойынша оқу жоспарына қосылды.

5) Тақырып атауы: «Ұсатылған шыны қосылған ауыр бетонның физико-механикалық қасиеті».

Орындау негізі: инициативті.

Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Нэмен В.Н..

Негізгі нәтижелері:  үлгілерді сынақтан өткізу нәтижелері бойынша цемент құрамының   10% ұсақталған шынымен ауыстыру арқылы цемент-құм құрамының беріктігін 10-15% арттырады.

Студенттермен жүргізілетін ғылыми жұмыстар

Жоғары курс студенттері ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Жыл сайын ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері жергілікті университеттер арасындағы студенттер конференциясында баяндалады. Аталған конференцияларға 2008 жылы 15 баяндама, 2009 жылы 22 баяндама, 2010 жылы – 30 баяндама өткізілді.

Кафедраларда студенттер мен магистранттар қатысатын 3 ғылыми үйірме ашылды, кафедра деңгейінде жарыстар  ұйымдастарып өткізіледі. Кафедра студенттері жыл сайын өткізілетін Республикалық және интернет жарыстарына қатысады. Республикалық жарыстарға жыл сайын кем дегенде 7 студенттік жұмыстар тапсырылады.

Доцент Кропачев П.А. Қазақстандық геотехникалық ассоциация мен ИСМ  жасаған «Ғимараттар мен үймереттерді техникалық пайдалану, кешенді зерттеу және оларды қалпына келтіру» атты ғылыми-координациялық орталықтың мүшесі болып келеді.

Доцент Жакулин А.А. Қазақстандық геотехникалық ассоциация мүшесі болып табылады.

Ғылыми және Корпоративті Университет тақырыптары бойынша дипломдық жұмыстары орындалып қорғалады.

Жыл сайын студенттер мен магистранттар қатысатын кафедралық ғылыми семинарлар жүргізіледі.  Жыл сайын жүргізілетін «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» конференциясына мамандық студенттері оқытушылармен бірге 20-25 баяндама өткізеді.

Кафедраның ынтымақтастығы

Үйрен — жүлдегерлер:

Без рубрики