Диссертациялық кеңес


«Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасында 6D072900 – «Құрылыс» және 6D073000 – «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру  мамандықтары бойынша философия докторы (РhD) бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру үшін докторлық диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық Кеңес ашылды.

Диссертациялық Кеңес мүшелері:

Т.А.Ә. Дәрежесі,ғылыми  атағы Негізгі жұмыс орыны

 

1 Байджанов

Джумагельды Омарович

 

05.23.05 «Құрылыс материалдары және бұйымдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс профессоры. (Диплом т. ғ. д. № 0003246 25.09.2003 ж. ҚР БҒМ, Профессор Дипломы № 0003354 27.05.2004 ж. ҚР БҒМ) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
2 Соловьев Владимир Иванович

 

 

05.23.05 «Құрылыс материалдары және бұйымдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс профессоры.

(Диплом т. ғ. д. № 0000286 05.09.1995 ж. ҚР БҒМ, профессор Дипломы № 0000119 15.11.1997 ж .ҚР БҒМ)

ТОО «EUROASIA MS»  бас директоры
3 Рахимов Мурат Аманжолович 05.23.05 «Құрылыс материалдары және бұйымдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, құрылыс доценті.

(Диплом т. ғ. к. № 0008096 26.01.2001 ж. ҚР БҒМ, доцент дипломы №0000681 23.06.2008 ж. ҚР БҒМ)

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
4 Жакулин Адил Султанович 05.23.02 «негіздер мен іргетастар, жер асты құрылыстары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс профессоры. (Диплом т. ғ. д. №0000183  07.10.2005 ж. ҚР БҒМ. Профессор Дипломы № 0000394 26.03.2008 ж. ҚР БҒМ) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
5 Нугужинов Жмагул Смагулович 05.23.01- «Құрылыс конструкциялары, ғимараттар мен имараттар» және 05.23.17- «Құрылыс механикасы» мамандықтары бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс доценті.

(Диплом т.ғ. д. №0001519 13.01.2012 ж. ҚР БҒМ. Доцент дипломы № 0000394 26.03.2008 ж. ҚР БҒМ)

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
6 Базаров Бауржан Ануарханович 05.23.02 «негіздер мен іргетастар, жер асты құрылыстары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс доценті.

(Диплом т.ғ. д. №0002116 13.07.2011 ж. ҚР БҒМ. Доцент дипломы № 0002821   09.10.1998 ж. ҚР БҒМ)

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
7 Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы 05.23.05 «Құрылыс материалдары және бұйымдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс профессоры.

(Диплом т.ғ. д. №0002060 15.10.1999 ж. ҚР БҒМ. Профессор Дипломы № 0003033 09.10.1998 ж. ҚР БҒМ)

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті
8 Унайбаев Булат Жарылгапович 05.23.02 «негіздер мен іргетастар, жер асты құрылыстары» және 05.23.08 «құрылыс технологиясы және ұйымдастыру» мамандықтары бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс профессоры.

(Диплом т. ғ. д. № 0000196  27.11.2007 ж. ҚР БҒМ. Профессор Дипломы 27.06.2008 ж. № 000028 ҚР БҒМ)

Академик Қ.Сәтпаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
9 Алибекова Нургуль Толеубаевна 05.23.00 «Құрылыс» мамандығы бойынша PhD докторы. (PhD дипломы ЖОО КБ  №0000138, 09.07.2009 ж.) Л.Н.Гумелев атындағы Еуразиялық ұлттық университет
10 Ахметжанов Талгат Бураевич 6D073000 «құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру»мамандығы бойынша PhD докторы. (PhD ҒД дипломы №0001424 18.04.2016 ж.) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
11 Садуакасов Медербай Сейсенбаевич

 

 

05.23.05 «Құрылыс материалдары және бұйымдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы, құрылыс профессоры. ((Диплом т. ғ. д. № 0000445 19.04.1996 ж. ҚР БҒМ, Профессор Дипломы № 0000694  13.06.1997ж. ҚР БҒМ)  «НИИСТРОМПРОЕКТ» ЖШС
12 Кропачев Петр

Александрович

 

05.23.02 «Негіздер мен іргетастар, жер асты құрылыстары»мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты. (Диплом т. ғ. к. №0000442 27.06.2007 ж. ҚР БҒМ) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 

Без рубрики