Оқу үрдісі

Жұмыс оқу жоспарлары
ОПОӘК тізімі
Заттық-техникалық материалдық база

ҒИЛ

Консультация кестесі
Студенттердің сабақ кестесі:
1 курс: ГМ-13-1, ГМ-13-2 тобтары
2 курс: ГМ-12-1, Гм-12-2 тобтары
3 курс: ГМ-11-1, ГМ-11-2 тобтары
4 кур: ГМ-10-1, ГМ-10-2, ГМ-103 тобтары

Iскерлiк сараптауларды график

Дистанциялық технология бойынша үйренушi көзбе-көз формалардың студенттерi үшiн шекара бақылаудың өтуi және оның нәтижелерiнiң енгiзуiнiң мерзiмдерi

Күзгi семестр
Бақылау нүктелерi Iскерлiк сараптауды мерзiм АИС КарГТКдiң деректер қорына бағаларының енгiзуi
1 01.09.14ж.- 18.10.14ж. 17.10.14ж.-22.10.14ж.
II 20.10.14ж.-06.12.14ж. 05.12.14ж.-10.12.14ж.
Көктемдегi семестр
Бақылау нүктелерi Iскерлiк сараптауды мерзiм АИС КарГТКдiң деректер қорына бағаларының енгiзуi
I 26.01.15ж.-08.03.15ж. 13.03.15ж.-18.03.15ж.
II 16.03.15ж. – 02.05.15ж. 30.04.15ж. -06.05.15ж.

 

Күндізгі оқу бөлімінің студентері мен магистранттарына арналған оқу кестесінің уақыты

Сабақ нөмірі Сабақ нөмірі Сабақ өткізу уақыты
І сабақ 1 сабақ 900 сағ. – 950 сағ.
2 сабақ 955 сағ. – 1045 сағ.
үзіліс 10 минут
ІІ сабақ 3 сабақ 1055 сағ. – 1145 сағ.
4 сабақ  1150 сағ. – 1240 сағ.
үзіліс 30 минут
ІІІ сабақ 5 сабақ 1310 сағ. – 1400 сағ.
6 сабақ 1405 сағ. – 1455 сағ.
үзіліс 10 минут 
IV сабақ 7 сабақ 1505 сағ. – 1555 сағ.
8 сабақ 1600 сағ. – 1650 сағ.
үзіліс 10 минут
V сабақ 9 сабақ 1700 сағ. – 1750 сағ.
10 сабақ 1755сағ. – 1845сағ.

Балдық-рейтингтік жүйе бойынша оқу жетістіктерінің бағасы.

Әріптік жүйе бойынша баға Әріптік бағаның сандық эквиваленті Игерген білімнің проценттік мазмұны Дәстүрлік жүйе бойынша баға
А 4,0 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
В+ВВ- 3,333,02,67 85-8980-8475-79 Жақсы
С+СС-D+

D-

2,332,01,671,33

1,0

70-7465-6960-6455-59

50-54

Қанағаттанарлық
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 

 

Без рубрики