ОПОӘК тізімі


Тәртіп Шифр Мамандықтар ок\кв Семестр
1. Компьютерлік графика 5В072400 ТМиО кв 4
2. Гидравлика 5В072400 ТМиО кв 3
3. Cұйық және газ механикасы және ГПП 5В071300 ТТ ок 4
4. Cұйық және газ механикасы 5В071700 ТЭ кв 4
5. Cұйық және газ механикасы 5В071200 Маш кв 3
6. Қосымша жабдықтар 5В072400 ТМиО кв 4
7. Технологиялық машиналар жинақтау және пайдалану 5В072400 ТМиО ок 5
8. АЖЖ технологиялық машиналардың 5В072400 ТМиО ок 4
9. Гидрoпневматикалық машиналар және жетектер 5В072400 ТМиО ок 6
10. Тау-кен машиналары 1 5В072400 ТМиО кв 4
11. Бұрғы және кәсіпшілік жабдықтар 5В072400 ТМиО кв 4
12. Тау-кен машиналары 2 5В072400 ТМиО кв 5
13. Мұнай-газ кен орындарын барлау 5В072400 ТМиО кв 5
14. Тау-кен механикасы 5В070700 ГД кв 4
15. Тау-кен және көліктік машиналар на ПГР 5В070700 ГД кв 4
16. Тау-кен және көліктік машиналар на ОГР 5В070700 ГД кв 4
17. Гидравлические и пневматические системы 5В070200 АиУ кв 5
18. Технологиялық машиналар сенімділігі 5В072400 ТМиО ок 5
19. Технологиялық машиналарды жөндеу 5В072400 ТМиО ок 6
20. Тасымалдауға және сақтауға арналған жабдықтар 5В072400 ТМиО кв 6
21. Мұнай газ коллекторларының гидромеханикасы 5В072400 ТМиО кв 4
22. Тұрақты жабдықтар 5В072400 ТМиО кв 4
23. АЖЖ мұнай-газ жабдығы 5В072400 ТМиО кв 6
24. АЖЖ мұнай-газ машиналардың 5В072400 ТМиО кв 6
25. Көліктік машиналар 5В072400 ТМиО кв 6
Без рубрики