Оқу жоспары


Жұмыс оқу жоспарлары_5В072400_4 жыл

Жұмыс оқу жоспарлары_5В072400_3,5 жыл

Жұмыс оқу жоспарлары_5В072400_2,5 жыл

Жұмыс оқу жоспарлары_5В072400_5 жыл

Элективтық пәндерiнiң тiзбесi 5B072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы

Таңдауы бойынша құрауыш

Кредит-

тер

саны

Пәндер тізбесі

Оқыту траекториясы 1 – «Тау-кен машиналары мен жабдықтары»

Оқыту траекториясы 2 – «Мұнай – газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары»

Жалпы білім беру пәндерінің циклі

1

Таңдауы бойынша құрауыш 1*

2

Мәдениеттану, Педагогика,  Психология

Базалық пәндер циклі

1

Таңдауы бойынша құрауыш 1

3

Кәсіпорындар экономикасы

2

Таңдауы бойынша құрауыш  2

2

Компьютерлік графика

3

Таңдауы бойынша құрауыш 3

3

Гидравлика

4

Таңдауы бойынша құрауыш 4

2

Тау-кен жұмыстарының технологиясы

Минералогия и петрография

5

Таңдауы бойынша құрауыш 5

3

Өндірістік процестерді автоматтандыру

Электр жетегі және өндірістік процестерді автоматтандыру

6

Таңдауы бойынша құрауыш 6

3

Электр жетегі және электр жабдықтары

Мұнай – газ кен орындарын барлау

7

Таңдауы бойынша құрауыш 7

2

Тау жыныстары мен процестерінің физикасы

Қосымша жабдықтар

8

Таңдауы бойынша құрауыш 8*

2

Конструкциялау негіздері 2

9

Таңдауы бойынша құрауыш 9*

1

Технологиялық машиналардың жазық механизмдерін жобалау

Бейінді пәндер циклі

1

Таңдауы бойынша құрауыш 1

3

Тау-кен машиналары 1 (Үңгілеу машиналары мен кешендері)

Бұрғылау және кәсіптік жабдықтар

2

Таңдауы бойынша құрауыш 2

3

Тау-кен машиналары 2 (Тазарту машиналары мен кешендері)

Мұнай – газ кен орындарын қазу

3

Таңдауы бойынша құрауыш 3

4

Тасымалдау машиналары

Тасымалдауға және сақтауға арналған жабдықтар

4

Таңдауы бойынша құрауыш 4

2

Тұрақты жабдықтар

Мұнай – газ коллекторының гидромеханикасы

5

Таңдауы бойынша құрауыш 5

2

Тау-кен машиналар АЖЖ

Мұнай – газ жабдықтарының АЖЖ

Ескерту: * — екінші жоғары білім базасында сырттай қысқартылған оқу түрінде зерделенбейді

Без рубрики