Оқу процесі

МФ сабақ кестесі
2016-2017 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру туралы өкім
Машина жасау факультетінде оқу процесі Болон процесі мен оқудың кредиттік технологиясына негізделген.

Әрбір мамандыққа оқу жұмыс бағдарламасы әзірленген, оларға сай топтардың сабақ кестелері мен емтихан графигі құрастырылады. Оқу сабақтары мамандықтың МЖМБС-на сай дәріс, консультация, семинар, практикалық сабақ, зертханалық жұмыс және өздік жұмыс ретінде үйымдастырылады.

Академиялық күнтізбе күзгі және көктемгі семестр, емтихандық сессия мен демалыс күндерін бекітеді.

Емтихандық сессияны тапсыру нәтижесі бойынша 92-100% үлгеріммен үздік студенттер анықталды.
Кесте:

 

Материалдық база

Факультет кафедраларының оқу-зетханалық базасы ерекше, оқу процесін орындауды толығымен қамтамасыздандырады және аймақта оның аналогы жоқ. Біздің мақтанышымыз ММжәнеН кафедрасының ғылыми бағытындағы «Инженерлік бейіндегі зертхана», СжәнеЛП кафедрасының негізінде құрылған «Қазахстанның дәнекерлеу институты» болып табылады. Барлық кафедралар оқу процесінде заманауи инновациялық технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын қолданады. Бұл студенттердің жаңа білім мен тәбірибелерді алудағы талпыныстарын арттырады.

МТ кафедрасының заманауи металкескіш білдегі МТ кафедрасының EMCO CONCEPT TURN 105 типті токарлық білдегі

 

ММжәнеН кафедрасының «Металл жүйелерін құру теориясы» зертханасы СжәнеЛП кафедрасының АДГ-602 аппаратының көмегімен қорғаныш газының ортасында автоматтық дәнекерлеу

Тәжірибелік база Корпоративтік университет кәсіпорындары болып табылады:

— АО «Арселор Миттал Темиртау»; АО «Казчерметавтоматика»; ТОО «Корпорация Казахмыс» КФ КЛМЗ; ТОО «Машзавод №1»; ТОО «КМЗ им. Пархоменко»; ХМИ им. Ж. Абишева; КЗМК АО «Имсталькон»; НацЭКС; завод «Горные машины»; «Европейская подшипниковая корпорация» г. Степногорск подшипниковый завод; АО «Алюминий Казахстана»; ТОО «Вторпром»; ТОО «Силициум Казахстан»; КЛМЗ КФ ТОО «Корпорация Казахмыс»; завод РГТО; завод НОММ; ТОО «Булат»; ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум»; АО ССГПО г. Рудный

Без рубрики