Зерттеу және сынау әдістері


Зертхана келесі сынақ әдістері бойынша жұмыстарды орындау үшін аккредиттелген:

— МЕМСТ 33206-2014 бойынша индуктивті байланысқан плазмада үлгі ерітіндісінің атомдары қоздырылған кезде анықталатын компоненттердің спектрлік сызықтарының қарқындылығын өлшеу әдісі;

— Газ-адсорбциялық және/немесе газ-сұйықтық хроматография нұсқаларында компоненттерді бөлуге негізделген газды хроматографиялық әдіс МЕМСТ 31371.7-2008;

— ҚР СТ ASTM D 7582-2019 макротермогравиметриялық жүйені қолдану арқылы техникалық талдау әдісі.

Зертхана өнімдерге келесі нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес зерттеулер жүргізуге аккредиттелген:

— ҚР СТ 2852-2016 Кен

— ҚР СТ 1666-2007 Табиғи газ

— ҚР СТ 2244-2012, ҚР СТ 2145-2017, ҚР СТ 1027-2017 Кокс, көмір және оларды қайта өңдеу өнімдері

Без рубрики