Ғылыми-зерттеу зертханасы


ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ ИНТЕНСИФИКАЦИЯСЫНЫҢ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

Зертханадағы орындалған ғылыми және ғылыми-техникалық жұмыстар:

— Көмір қабатының массивінің күйін техкикалық жер асты аварияны болдырмас үшін мониторингалық бейімделген әдіс әзірлеу;
— Өнеркәсіптің қалдықтарын гиперсығымдау әдісімен нанотехнология негізінде құрылыс материалдарын алудың әмбебап технологиясын әзірлеу;
— LnMeIMeIIO жүйедегі құраушы (Ln – сирек жер элементтері; MeI – қызқыл және қышқылдық жер элементері, MeII – ауыспалы металдар) қосындыларын термодинамикалық, рентгенографикалық, электрфизикалық зертеу;
— Құрамында АВО4 (А – Аl, Fe; B – P, As) бар күрделі тотықтардың кристалдық торларының динамикасы. Кристалдық торды жоғарғы температура кезінде модеодеу әдісімен фазалық ауысу механизмін зерделеу;
— Соққылайтын және соғатын көлемдік гидравликалық машиналарды жасау және теориясын әзірлеу;
— Оқу үрдісінде лазерлік технологияларды пайдалану;
— Лазерлік абляция әдісімен алынған жоғары температуралық жоғары өткізгіштік үлбірлердің физикалық қасиеттерін зерттеу және әзірлеу;
— қозған күйдегі оттегі молекулаларының кванттық-химиялық есептеулерін моделдеу;
— Иондық кристаллдардың радиациондық қасиеттеріне эксперментальдық зерттеу жүргізу.
Зертхана қызметкерлері:
Ясинский В.Б.- Доцент, к.т.ғ., зертхана меңгерушісі
Смирнов Ю.М.- кафедра меңгерушісі, профессор,т.ғ. д.,б.ғ.қ.
Кенжин Б.М.- Директор ТОО «КМК», профессор, д.т.ғ., б.ғ.қ.
Маженов Н.А.- Доцент, к.ф.-м.н., а.ғ.қ.
Салькеева А.К.- аға оқытушы, ф.-м.ғ.к, а.ғ.қ.
Тенчурина А.Р.- Доцент, к.х.ғ., а.ғ.қ.
Кусенова А.С.- аға оқытушы, х.ғ.к., а.ғ.қ.
Морозов А.А.- оқытушы, физика магистрі, ғ.қ.

Шаруашылық келісім шарт жұмыстары:
— «Көмір қабаттарына бейімделген сейсмикалық әдістермен әсер етуді іске асыратын құралды әзірлеу» тақырыбында ЖШС «№1 Машзавод;
— «Көмір қабаттарына динамикалық әсер етуі үшін дірілдеткіш-сейсмикалық модульдің тәжірибелік үлгісін жасау» тақырыбында ЖШС «№1 Машзавод;
— «Қорды үнемдеуші энергетикалық агрегатты өндіруде инжинирлік қамтамасыз ету» тақырыбында ЖШС «Қарағанды машинажасау консорциум;
— «Энергия үнемдеуші құрылысы үшін негізгі мәліметтерді әзірлеу» тақырыбында ЖШС «Қарағанды машинажасау консорциум.

Зерттеулер нәтижесі бойыншы технологиялық үрдістерге және жабдықтарға иновациялық патент алынды

Авторское свидетельство физика синь.

Өткізілген жұмыстарына негізгі кітаптары мен

монографиялары жатады

Коллаж физика 3

Байланыс мекен-жайы:
Бульвар Мира, 56
1-ші корпус, ауд. 522, 408
Телефон 56-59-32 (доб. 2027); е-mail: smirnov_y_m@mail.ru

Без рубрики