Ғылыми-әдістемелік зерттемелер


Университеттің тәрбие саясаты 2009 жылы әзірленген патриоттық тәрбие беру Моделіне негізделген.

Республикалық семинар-кеңестің қорытындысы бойынша 2010 жылдың қазан айында Модель Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен еліміздің барлық білім беру мекемелерінде енгізуге ұсынылды. Модель халықаралық  деңгейде апробациядан өтті: 17 қыркүйек 2009 жылы – Болон Университеті конференциясында (Италия), 8 мамыр 2010 жылы – Дрезден техникалық университеті семинарында (Германия) және республикалық деңгейде: 21 сәуір 2009 жылы – ҚР Парламент Мәжілісінде «Нұр Отан» ХДП фракциясының Әлеуметтік кеңесінің мәжілісінде; 10  желтоқсан 2009 жылы – ҚР Парламент Мәжілісінде Әлеуметтік даму комитетінде «Қазақстан жастарына патриоттық тәрбие беру ролі: проблемалар, перспективалар, шешу жолдары» дөңгелек үстелінде; 28 қазан 2010 жылы – ҚР БҒМ және Президент Әкімшілігі ұйымдастырған республикалық семинар-кеңесте, семинар барысында патриоттық тәрбие беру моделін енгізу бойынша ғылымы-әдістемелік материалдар топтамасы ЖОО берілді.

«Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру Моделінің құрылымы жеті бағытты қамтиды, әрқайсысы семестрге бөлінген (академиялық кезеңге 15 кураторлық сағаттан).

Одан әрі даму шеңберінде 2014 ж. мамырында ҚР Тұңғыш Президенті Н.А. Назарбаев өнегесіндегі патриоттық тәрбие беру Моделі – «Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру Моделіне, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық құндылықтар жаңа Модельдің әдістемелік негізі ретінде алынды.

Қоғамның әлеуметтік-саяси және экономикалық салаларында болып жатқан белсенді инновациялық процестер білім беру реформаларын жүзеге асыру қажеттігін тудырды. Жоғары мектепті дамыту жағдайы, беталыстары мен перспективалары, үздік тәрбие беру практикаларын талдау болашақ мамандардың көзқарастарын және патриоттық азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруда дәстүрлі тәсілдерін қайта қарау қажеттігіне көз жеткізеді.  Білім беру мекемелерінде қазіргі кезде тәрбие беру жұмысының проблемалары басым болып келеді.

Елбасы айтқандай, «Біздің міндетіміз қазақстандықтардың, бірінші кезекте жастардың білімділікке, интеллектіге, Отан мен халыққа қызмет етуге деген көзқарастарын өзгерту».

Алайда ҚР экономикасын индустриялық-инновациялық дамыту бойынша жаңа стратегиялық міндеттерді атқару мақсаттарында түбегейлі жаңа тәрбие беру саясаты қажет, оның мәні әлемдік даму трендттеріне және МИИДБ-2 мемлекеттік бағдарламасының міндеттеріне сәйкес келетін, ҚарМТУ базасында «Корпоративті Университет» оқу-ғылыми-өндірістік кластер құрамында алтыншы технологиялық құрылыста негізделетін жаңа формациядағы инженерлік кадрлар даярлау болуы тиіс.

2016 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде жаңа инновациялық тәрбие беру саясаты әзірленді және қабылданды.

Инновациялық тәрбие беру саясаты Тұжырымдамасының мақсаты – техника мен технологияларды дамытудың әлемдік трендттерін, Қазақстан өнеркәсібінің негізгі салаларын дамыту перспективаларын, техникалық білім беру саласында жаңа заң базасын зерттеу; МИИДБ-2 мемлекеттік бағдар-ламасын, «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспары, Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамын қалыптастыруда қазақстандық сәйкестілік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасы негізінде болашақ бәсекеге қабілетті инженерлік-техникалық мамандарды жан-жақты және үйлесімді дамыту.  

Жаңа тәрбие беру саясаты Тұжырымдамасының міндеттері:

  1. 1-7 семестрге кураторлық сағаттардың Жаңа Күнтізбелік жоспарын әзірлеу.
  2. «Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» Патриоттық тәрбие беру моделін өзектендіру – жаңа ғылыми, оқу және тәрбие беру саясатын практикалық жүзеге асыру, студент жастарды қазіргі заманғы өндіріс талаптарына барынша жақындату мақсатында ғылыми-әдістемелік кешен құрылымы мен мазмұнын (топ кураторларына көмек ретінде семестрлік жинақтарды, брошюраларды) жаңарту.
  3. Оқытушылар мен студенттер Патриоттық тәрбие беру моделінде бұрын әзірленген 2-ші, 3-ші, 4-ші («Ұлт тарихы толқынындағы ұлы тұлғалар», «Мәдениет, дәстүр және өзіндік ерекшелік», «Өлкетану») тақырыптарын өз бетіндік негізінде, факультативті зерттеу.
  4. Өндірістегі жетекші мамандарды оқытушыларды-пән жүргізушілерді және тәлімгерлерді өндірістен дуалды оқыту жағдайларында болашақ мамандарды даярлау процесінде тәрбие беру жұмысын жүргізуге қатыстыру (5 жұмысшы мамандығы орталығында және ҚарМТУ базасында «Корпоративті Университет» консорциумы мүшелерінің — өнеркәсіптік компаниялардың өндірістік учаскелерінде шығарушы кафедралардың 60 филиалында).
  5. Студент жастарға өндірістік ұжымдар мен еңбекші әулеттерінің жетістіктерін зерттеу, ҚарМТУ түлектері мен ғалымдарының өңірді инновациялық дамытуға қосқан үлесі негізінде патриоттық тәрбие беру.
  6. Университет оқытушылары мен студенттер арасында тиімді насихаттау арқылы діни сауаттылықтарын арттыру.
  7. ҚарМТУ «Жас Орда» қауымдастығының құрылымын жаңарту арқылы студенттік өзін-өзі басқару тиімділігін арттыру.

Инновациялық тәрбие беру саясаты тұжырымдамасының шеңберінде  кураторлық сағаттардың тақырыптары қайта қаралды және 2, 3, 4-семестрлердің тақырыптары жаңартылды («Әлемдік даму трендтері», «Қазақстан индустриясының инновациялық дамуы» және «Көрнекті инженерлердің елді индустрияландыруға қосқан үлесі»), жаңа стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың қабылдануына байланысты 1,6,7 семестр тақырыптарына ішінара өзгерістер енгізілді.

Жаңа инновациялық тәрбие беру саясаты тұжырымдамасы 2-ші, 4-ші курс студенттерінде, жеке алғанда – «Серпін – 2050» әлеуметтік бағдарламасы бойынша білім алатын студенттерге сынамаланады.

Осы саясатты жүзеге асыру үшін «Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» өзектендірілген Патриоттық тәрбие беру моделі бойынша кураторлық сағаттардың Күнтізбелік жоспары жүзеге асырылды.

«Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру Моделін жүзеге асыру бойынша ғылыми-әдістемелік кешенді құрайды:

4 томдық «Н.Ә. Назарбаевтың стратегиялық маңызды бастамаларының жылнамасы» / Жалпы редакцияны басқарған ҚР ҰҒА академигі А.М. Ғазалиев;   

7 томдық «Тұңғыш Президент үлгісіндегі имиджелогия негіздері» / Жалпы редакцияны басқарған ҚР ҰҒА академигі А.М. Ғазалиев;   

6 монография;

Академиялық топ кураторларына әдістемелік нұсқаулықтар – 20;

176 брошюралар топтамасы:

«Қазақстанның дамуына үлес қосқан ұлы тұлғалар» — 28;

«Өркениеттің дамуына үлес қосқан ұлы тұлғалар» — 34;

«Әлемдік даму трендтері» — 30;

«Қазақстан индустриясын инновациялық дамыту» — 30;

«Көрнекті инженерлердің елімізді индустрияландыруға қосқан үлесі» — 30;

«Қазақстандық құқық негіздері» және «Салалардың экологиялық проблемалары» — 24;

Танымал тұлғалардың, қоғам қайраткерлерінің және Елбасы үзеңгілестерінің видео-дәрістері – 12;

Құқықтық тәрбие және СӨС туралы – 18 видеофильм;

10 көркем және оқу фильмдері;

9 куратор сағаттарының шеберлік сағаттары.

27 мамыр 2016 жылы «Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру Моделінің ғылыми-әдістемелік кешені «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы» ММ және «Назарбаев Университет» АОҚ сыйға тартылды.

 Серіктестер Қазақстан Рсепубликасының Президенті Н.Ә.Назарбаев туралы

Сулейменов Т.С.

ҚР Тұңғыш сыртқы іштер министрі

Толеубаев Е. И.

КарМетКомбинат ветераны, Теміртау қ. құрметті азаматы;

Сарекенов К. З.

Д.Әбішев атындағы Химия-мтеаллургиялық инвститутының бас ғылыми қызметкері;

Омашев К. О.

ҚР құрметті металлургы, Теміртау қ. құрметті азаматы;

Никонов В. А.

КарМетКомбинат ветераны, Теміртау қ. құрметті азаматы.

Салауатты өмір салты,

Қышыма;

Тұмау және ЖРВИ профилактикасы;

Туберкулёз профилактикасы;

Гепатит А профилактикасы;

Педикулёз профилактикасы;

Темекі тарту зияны туралы;

СӨС;

ЭМӨ-ның адам ағзасына әсері туралы.

Ұлы Отан соғысы ветерандардың естеліктерінде,

ҰОС ветераны Ткаченко В. С

Жаңа Қазақстандық Патриотизмін Қалыптастыру» патриоттық тәрбиелеу Моделі бойынша дидактикалық материалдар;

ҰОС ветераны Пономарёва С.Г.

Жаңа Қазақстандық Патриотизмін Қалыптастыру» патриоттық тәрбиелеу Моделі бойынша дидактикалық материалдар;

ҰОС ветераны Падияров И. К

Жаңа Қазақстандық Патриотизмін Қалыптастыру» патриоттық тәрбиелеу Моделі бойынша дидактикалық материалдар;

ҰОС ветераны Дюсембеков К.Ж.

Жаңа Қазақстандық Патриотизмін Қалыптастыру» патриоттық тәрбиелеу Моделі бойынша дидактикалық материалдар;

Тыл еңбеккері Дьякова Н. Г.

Жаңа Қазақстандық Патриотизмін Қалыптастыру» патриоттық тәрбиелеу Моделі бойынша дидактикалық материалдар;

Факультативте оқыту үшін

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 1 семестр

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 2 семестр

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 3 семестр

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 4 семестр

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 5 семестр

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 6 семестр

Семестрлік жинақтар бойынша слайдтар 7 семестр

1к

2к

3к

4к

5к

6к

7к

огольцова тлеугоб на каз

100 шагов

Сулейменова

Нурлигенова

Абай

Екатерина 2

Нов. обложки каз.2

Нов. обложки каз.4

Нов. обложки каз.5

Нов. обложки каз.6

Нов. обложки каз.7

Нов. обложки каз.8

Нов. обложки каз.9

Нов. обложки каз.10

Нов. обложки каз.11

Нов. обложки каз.12

Нов. обложки каз.13

Нов. обложки каз.14

Нов. обложки каз.15

Нов. обложки каз.16

Нов. обложки каз.17

Нов. обложки каз.18

Нов. обложки каз.19

Нов. обложки каз.20

Нов. обложки каз.21

Нов. обложки каз.22

Нов. обложки каз.23

Нов. обложки каз.24

Нов. обложки каз.25

Нов. обложки каз.26

Нов. обложки каз.27

Нов. обложки каз.28

Нов. обложки каз.29

Шыңғыс хан

Без рубрики