Ғылыми еңбек тізімі


2009-2011 жылдар аралыгында В.В. Лихачевтың ғылыми және оқу-әдiстемелiк еңбектер тiзiмі

 

Жұмыстың атауы Жұмыс мазмұны Баспахана, журнал (атауы, №, жылы) Көлем (б.п.) Авторлар ұжымы
1 2 3 4 5 6
1 Шахталық көтергiш НКМЗ құрылымының айдаушы тежеуiштi цилиндрдi пiскегi дифференциалды қозғалыс теңдеу Баспа (мақала) V халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Moderny vymozenosti vedy – 2009». 27 қаңтар – 05 ақпан2009 ж. – Praha: Education and Science, 2009. – 6-8 п. 0,5 б.п. Булатбаев Ф.Н.
2 Оқу-тәрбие үрдісінде автоматталған үйретушi және дамытатын (дамытушы) бағдарламалардың қолдану Баспа (мақала) Қазiргi әлемдегi ғылым және оның рөлi. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мәліметтері (30 қантар 2009 ж.) – Карағанды: Болашак-Баспа, 2009. – с. 180-185 0,5 б.п. Лихачева Е.Н.
3 Шахталық көтергiштiң тежеуiш құрылғысының ақаулары Баспа (мақала) V халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2009». 7-15 ақпан2009 ж. – Przemysl: Nauka i studia, 2009. – с.6-8 0,5 б.п. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д., Булатбаев Ф.Н.
4 Мектептiк мекемелердiң педагогикалық кадрлары мамандығын жетiлдiру: мәселе және жағдайлары Баспа (мақала) Қазақстандағы үздiксiз кәсiби бiлiмнiң мәселе және перспективалары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мәліметтері (20 ақпан 2009 ж.) – Астана: ЕАГИ, 2009. – с. 418-420 0,5 б.п. Лихачева Е.Н.
5 Әдiс-айла шахталық көтергiштiң тежегiш арқалығындағы сызаттардың өсуiнiң болдырмаулары Баспа (мақала) Республика Қазақстан инновациялық патентi, № 21109, басылым 15.04.09 г. 0,5 б.п. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д.
6 Тежегiш арқалықтың конструкциясының жансебiлдiк және көтеру қабiлеттiлiгiнiң анықтауы Баспа (мақала) Халықаралық ғылыми журнал «Қазiргi заман көкейкестi мәселелер». «Технические науки» топтамасы. – Караганда: Болашак-баспа, 2009, №1 (35). – с. 31-34 0,5 б.п. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д., Булатбаев Ф.Н.
7 Талдау емес бақылау және кешендi пiшiндеудiң әдiстерiнiң қолдануын қажеттiлiк механикалық жиi шахталық көтергiштiң берiктiгiнiң жоғарылатуының есебiнiң шешiмiнде Баспа (мақала) Халықаралық ғылыми журнал «Қазiргi заман көкейкестi мәселелер». «Технические науки» топтамасы.  – Караганда: Болашак-баспа, 2009, №12 (46). – с. 35-37 0,5 б.п. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д., Алькина А.Д.
8 Механикалық жиi тау-кен өндiрушi жабдығын зерттеу айналатын топырлап Баспа (мақала) V халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Новини за модерна наука -2010». 17-25 мая 2010 г. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – с. 12-13 0,5 б.п. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д., Султанбеков Т.Е.
9 Нормативтiк сенiмдiлiгiнiң қамтамасыз етуi және техникалық деңгейдiң жоғарылатуының мақсаты бар машиналарының шахталық көтерме ақыларының тежеу құрылымдарының зерттеуi Баспа (ғылыми кітап) Карағанды, КРУ  баспа – полиграфиялық орталығы, 2011, – 278 с. 17 б.п. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д., Булатбаев Ф.Н.
10 КарГТУ-ке электрондық бiлiм беретiн технологиялар Баспа (мақала) Қазiргi қоғамның жаңа технологиялар және информатизациясы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мәліметтері (11 ақпан 2011 ж.) – Карағанды: Болашак-Баспа, 2011. – с. 354-356 0,5 б.п. Эттель В.А., Жеребцова Е. П.
Без рубрики