Ғылым


ҒЖЗ жоспары

СҒЗЖ жоспары

2014 жылдың қаңтарында кафедраның профессоры Осик Ю.И., Гельманова З.С., Спанова Б.Ж. авторлық бірлескен «Жаһандану кезінде инновациялық қызметтің менеджменті» оқу қосымшасын шығарды. ҚарМТУ-ң «Тілдердің үшбірлігі» жобасының шегінде қосымша шығарылды.

Рецензенттер: Айнабек К.С. — э.ғ.д., профессор,  КЭУК-ң НИИ НЭСА директоры ; Нурсеитов Б.Н. — э.ғ.к., КГИУ экономика кафедрасының профессоры; Дарибекова А.С. — э.ғ.к., доцент, КГИУ қаржы кафедрасының меңгерушісі.

Андатпа: Жүргізілген зерттеудің нәтижесі нарықтық экономика жағдайында инновациялық қызметтің ерекшеліктері мен сипаттамаларын бөліп қарастырады. Біріздендіру мен типтілеу мақсатымен ұсынылған инновациялардың типтерінің критериялық анықтамалары өндірістік пен басқару шешімдерінде қолданылады. Инновациялық институттардың тәжірибелік жұмыстарында ииновациялық қызметте қолайлы ортаны құрайтын ұсыныстарды қолданады.

ҚарМТУ-ң 60-жылдығына арналып, ҚарМТУ-да 2013 жылдың 25-26 ақпанында «Қазақстанды әлеуметтік-экономикалық жаңалау: мәселелері мен шешу жолдары» тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

 «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасында «Экономиканың бәсекелестігінің әлеуметтік аспектілері» 2-секциясында экономиканың әртүрлі мәселелері бойынша тезис түрінде 55 жұмыс көрсетілді. Секция жұмысында Астана, Алматы, Қарағанды, Павлодар, Тернополь қалаларының ғылымдар докторлары, кандидаттары, ғылыми қызметкерлері, жоғарғы оқу орнының оқытушылары, магистранттар қатысты.

IMG_1009

Баяндамаларда қарастырылған мәселелер мен сұрақтар Қазақстанда және басқа елдерде өзекті болып табылады.

Жедел жаңалау мен құрылымдау жағдайында Қазақстан Республикасының қазіргі экономикасының даму мәселелерінің жиынтығын баяндамалардың тақырыптары қамтиды.

Жоғарғы кәсіби білімнің сапасының мәселелеріне, бағыттарын жетілдіруге жеке құрастырулар арналған. XXI ғасырдың қатерлеріне байланысты Қазақстан Республикасының экономикасының дамыту мәселелері тақырыбы бойынша баяндамалардың 30 %-ы дайындалған.

Көрсетілген көрсетілімдерден келесі жұмыстар қызығушылық тудырды:

1.                      Кусаинова А. А. «Аймақтық қорғау – әлеуметтік қорғау жүйесінің құралы»

2.                      Игембаева А. Е., Куатова А. С., Күнгелдіқызы Ш. «Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік секторды жаңғырту»

3. Кадрина А.М. «Кәсіпорын өндірісінің техникалық деңгейінің тиімділігін арттыру»

IMG_1013IMG_1015

Секцияда көрсетілген баяндамалардың ішінде Лисова Н.А. (Е.Букетов атындағы ҚарМУ); Куликова В.Ю., Исагулова А.З., Щербаковой Е.П.(ҚарМТУ); Тыбинь А.М., Галиш Н.А. (ТНЭУ,  Тернополь қ.) атап өтілді.

Калкабаева Г.М. халыққа арналған қазіргі банк тауарларын, оны құрастыру мен енгізу кезеңдер жайлы баяндамасы ерекше көңіл аударды.

Осик Ю.И. пен Игембаева А.Е. экономикалық бағдарламаларды жүзеге асыруға үлкен әсер ететін жаһандандырылған институционалдық ортаны қалыптастыру туралы баяндамасы қызығушылық тудырды.

Жұмыспен қамту, жұмыссыздық, еңбекті төлеу мәселелері туралы баяндамаларында  Притворова Т.П. и Дюсембаева А., Кабдыбай А.К. и Кенжебекова Н.Д. (НИИРР) орын алды.

Қазіргі кезде ұлттық экономиканысының меншік қатынастарының өзгертулеріне байланысты зерттеулер туралы баяндаманы Бисенова Ж.А. (Астана, КАТУ им. С.Сейфуллина) ашып көрсетті.

Секция жұмысына белсенді қатысқан келесілер мадақталады:

 I орын  –                      Кошебаева Гаухар Капеновна, ҚарМТУ

«Білім сапасы – білім экономикасының бәсекелестік факторы»

 III орын –                   Шувалова Галина Антоновна, ҚарМТУ

«Қоғамның әлеуметтік тұрақтылығы мен жауапкершілігі кезіндегі жұмыспен қамту пен жұмыссыздық»

 III орын –                   Баттал Ерназар Мейранулы,  КЭУК

 Кадыргалиева Раушан Фатикулаевна, ҚарМТУ

Секцияның Президиумы отырысқа қатысқан барлық баяндамышыларға алғыс айтады, қатысушылардың көп бөлігінің баяндамаларының өзектілігін атап өтті, баяндамаларда ел экономикасының даму мәселелерін және тәжірибелік бағыттылығын көрсетеді.

Жас ғалымдардың қатысуы оң көзқараста.

Без рубрики