Ғылым


Оқытушылар деформацияланған қатты дене механикасы саласында келесі маңызды қолданбалы тақырыптар бойынша үлкен жұмыстар жүргізуде: «Механикалық жүйелердің кездейсоқ тербелістері», «Конструкция элементтерін есептеудің ықтималдық әдістері», «Соғу жүктемелерімен массивтерді қирату», «Жабдықтардың діріл қорғағыш бірмәнді жүйелерін жобалау және есептеу», «Динамика мен беріктік есептерін сандық әдіспен шешу», «Бетоннан жасалған бұйымдары пішіндеу үшін діріл ауданын таңдау және талдау».

Ғылыми қызметтердің нәтижелері Қазақстан Республикасының халық шаруашылық салаларында және бакалаврлар мен магистранттар дайындайтын оқу процесінде қолданысқа ие.

Ғылыми жұмыстардың нәтижелері бойынша жыл сайын 30 шақты мақалалар периодты журналдарда және баяндама тезистері халықаралық және регионалдік ғылыми конференцияларда басылып шығарылуда.

Кафедрада СҒО–тан 9 кружок жұмыс жасайды, онда 60-қа жуық студенттер қатысады.

СҒЗЖ–ың нәтижелері студенттік ғылым конференцияларында материалдар ретінде жарияланады.

Кафедра Корпоративті Университет өндірістерімен тікелей байланыс жасайды:

АҚ Машина зауыты №1;

ЖШС «Углемеханизация»

ЖШС “Каргомаш-М”;

ЖШС “Рапид”;

Турбомеханикалық зауыт;

ЖШС “ Пархоменко атындағы Караганды  машина жасау зауыт ”;

РГТО зауыт;

ЖШС “Миталлстилл”;

ЖШС “Эксперементальдық зауыт №1”.

Оқытушылардың  ғылыми жұмыстары

1.  Жаңа инновациондық білім технологияларын енгізу (Іскерлік ойын), яғни «Инженерлік графика» пәнін білімнің кредиттік жүйесі шарты бойынша оқыту бойынша

Орындалу үшін негіз: ЖМ мәселесі бойынша ҒЗЖ

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б., проф.Сихимбаев С.Р.

Орындаушы: аға оқыт. Абильгазин Б.И.

Негізгі нәтижелері: Бұл инновациялық технология кейінгі бес жылда ҚарМТУ механика кафедрасында жүргзілді және оқу процесінде графикалық пәндерді оқытуда қарқындылығы мен тиімділігін жоғарлатқанын көрсетеді.   Бұған іскерлі ойын түрінде оқыту әдістерінің дәстүрлілігі қатысты.

2. Механикалық жүйелердің кездейсоқ тербелістері

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.

Орындаушы: оқыт. Михайлов В.Ф.

Негізгі нәтижелері: Праметірлік жүйелердің стохастикалық орнықтылығын зерттеуге қолданылатын стохастикалық орташаландыру әдісі құрылды. Кездейсоқ параметірлік әсеретуде механикалық жүйелердің тербелуіне талдау жасалды. «Развитие методов решения нелинейных задач статистической динамики механических систем» тақырыбына кадидаттық диссертация жасалды және қорғалды.

3. Конструкция элементтерін есептеудегі ықтималдық әдістері.

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.

Орындаушы: Танирбергенова А.А.

Негізгі нәтижелері: Кернеулер мен деформациялардың ықтималдық әдістерін анықтаудың сандық әдістері жасалды. Тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын анықтаудың графикалық және сандық әдістері қарастырылған. Берілген сенімділіктегі конструкция элементтерін жобалау әдістері және орнықтылыққа есептеудің ықтималдық әдістері келтірілген. Есептік және шектік кернеулердің әртүрлі таралу заңдары сәйкестігінен есептер шешілді.

4. Соққы жүктемелерімен массивтің қирауы.

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.

Орындаушы: Оразбекова А.А.

Негізгі нәтижелері: Массивке енгізілген құралды бейнелейтін теңдеу құрылды. Импульстің қарапайым жағдайлары үшін оның шешімі және құрал мен массивтің әсерету күшін анықтауға қатынастар алынды. Бірлік соққы кезіндегі массивтің кернеулі күйі қарастырылған. Қайталанатын соққы жүктелуіндегі жарықтын пайда болуын оқу.

5. Қондырғының бір шамалы дірілқорғағыш жүйесін есептеу және жобалау.

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.

Орындаушы: преп. Таженова Г.Д.

Негізгі нәтижелері: Сызықты дірілқорғағыш жүйенің тиімді жинау есебі шешілді. Таженовой Г.Д. тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғалды.

6.   Динамика және беріктік есептерін шешудің сандық әдісі.

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.

Ғылыми жетекші: проф. Ахмедиев С.К.

Негізгі нәтижелері: Рамалы стержендік жүйелер және қуысты жабындар қарастырылған, олардың статикалық және динамикалық жүктелулеріне әсерету есебінің әдісі қарастырылған. Сонымен бірге көп қабатты ортотропты үшбұрышты айырымдар, қабаттардың симметриялық еместігін ескерумен есептеу теориясы жасалды.

7. Бетоннан жасалған бұйымдарды формалау үшін дірілауданшаларды таңдау және талдау.

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.

Ғылыми жетекші: доц. Старостин В.П.

Орындаушы: доц. Жилкибаев Н.Т.

Негізгі нәтижелері: Теңестірілмеген роторлардың айналуындағы пайда болатын тербелістерді. Соққылар мен соққысыз және соққылыдірілдің болуын, пайда болатын тербеліс жиілігінің сәйкестігінің болуын зерттеу.

8. Экструдер-гранулятор конструкциясын дайындау.

Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.

Ғылыми жетекші: проф. Байджанов Д.О.

Орындаушы: проф. Сихимбаев С.Р.

Негізгі нәтижелері: Экструдер-гранулятор конструкциясы дайындалды және тәжірибелі эксперименттік үлгі жасалды, ол тапсырған (М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ) жерге берілді.

Студенттермен жүргізілетін ғылыми жұмыстар

Студенттермен ғылыми жұмыстар  8 ғылыми кружоктар түрінде жүргізіледі, оларға профессорлармен доценттер жетекшілік етеді:

1. Жинау жұмыстары үшін манипулятор кинетостатикасы  (ғылыми жетекшісі т.ғ.д. проф. Бакиров Ж.Б.).

2. Дискілі жұлғышты жобалау және есептеу (ғылыми жетекшісі т.ғ.д. проф. Бакиров Ж.Б.).

3. Жазық шарнирлі – рычагты механизмді аналитикалық зерттеу (ғылыми жетекшісі т.ғ.к. доц. Старостин В.П.)

4. Пластиналарды сандық әдіспен есептеу (ғылыми жетекшісі т.ғ.к., проф Ахмедиев С.К.)

5. ММТ бойынша курстық жұмысты орындауды жетілдіру (ғылыми жетекшісі т.ғ.к. доц. Филиппова Т.С.)

6. Ыстық массивтерду шпуралық әдіспен қирату (ғылыми жетекшісі т.ғ.к. доц. Жилкибаев Н.Т.)

7. ИГ және СГ БК қолдану (ғылыми жетекшісі т.ғ.к. проф. Сихимбаев С.Р.)

8. Қатты дененің жазық қозғалысын зерттеу (ғылыми жетекшісі ф-м.ғ.к. Иманбаева Л.Х.).

СҒЗЖ барлығы 93 студент қатысады, олар төменгі курс студенттері.

Студенттердің ғылыми жұмыстарын қараған нәтижесі бойынша СҚИ конкурстық комиссиясы  Республикалық конкурсқа қатысу үшін келесіжақсы жұмыстарды ұсынады (хаттама № 19.10.10 СҚИ  конкурстық комиссия отырысы, яғни ҚарМТУ «Құрылыс» бөлімі бойынша   студенттердің инновациялық жобаларын қарастырды):

1. «Разработка конструкции мельницы ударного импульса (МУИ) с различной формой и расположением биллов» С-08-1 тобының студенті Калихан Е., Рымбекова А., С-10-1 тобының студенті Алдабергенов Д. Ғылыми жетекшісі Сихимбаев Р.С.;

2. «Математическое моделирование процессов взаимодействия шнеков с бетонной смесью для выбора оптимальных параметров экструзионной машины» ПСК -07-1 тобының студенті Егембердиев А.  Ғылыми жетекшісі Сихимбаев С.Р.

3. «Математическое моделирование в процессе механика» С-10-1 тобының студенті Калиев А.С. Ғылыми жетекшісі Иманбаева Л.Х.

Ғылыми сипаттаманың басқа мәліметтері

«Механика» кафедрасының меңгерушісі Бәкіров Ж.Б. ҚР ҒМБ механика және машина жасау бойынша эксперттік кеңес мүшесі, ҚР ҒА теориялық және қолданбалы  механикасының ұлттық комитетінің мүшесі, «Университет еңбектерінің» журналының редколлегия мушесі.

Без рубрики