ЭЖ кафедрасының ғылыми қызметі туралы есеп


«Энергетикалық жүйелер» кафедрасы


Отчет о научной деятельности кафедры ЭС

 Бiртұтас еуропалық зерттеушi кеңiстiкке кiру:
TEMPUS бағдарламасы бойынша – орындаушылар — Таткеева.Г.Г., Кызыров. К.Б. Жоба координаторы — Портнов В.С., бағдарлама шеңберiнде «Автоматтандыру және басқару».мамандықтың бiр пәніiнен силлабус жасақталған.
Мамандар дайындау саласында, тәжiрибемен алмасу, жасақтау және іске асыру төңiрегiдегi бiрлескен магистерлік бағдарлама Томск политехникалық университет, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттiк университетімен жайында қосымша келiсiмдер бар. Осы бағдарлама бойынша екі магистрант: Федорова К..А. және Сулейменова Н.С., екi студент: Е Сырымбетов және И. Гумаров оқиды.
Тәжірибе өтіп келген магистранттар: Орал ПТУ — А Сарбасов, Новосібір ГТУ — Е. Новикова, Санкт-Петербор ГТУ — Р. Раймбекова.
Т.ғ.д. профессор Таткеева Г.Г. Новосібір ГТУ-де бiлiктiлiктi жоғарылату факультетінде «Оқу барысында компьютер презентациясы: педагогикалық жобалаудан қолдануға дейiн» бағдарлама бойынша оқыды.
Т.ғ.д. профессор Таткеева Г.Г. Томск политехникалық университетінің жоғарғы технологиялар физикасының институтында «Энергия үнемдеуші шоғырланған-плазмалық және электрлі разрядты технологиялар» бағыты бойынша тәжірибе өтті.
Кафедрада келесi ұйымдар жұмыс iстейдi:
1) Энергообъекттердің мониторингі және басқару жүйесi. Студенттердi тарту: 11
Ғылыми жетекші — д.т.н., профессор Таткеева Г.Г.
2) Электротехника және энергетиканың тарихы
Ғылыми жетекші — к.т.н., доцент Иманов Ж.Ж. Студенттердi тарту: 5. Библиографиялық iзденiс жүргізіледi.
3 ) Энергиямен қамту перспективалары. Энергияның баламалы көздерiн дамыту. Студенттердi тарту: 10
Ғылыми жетекші — аға оқытушы Баландин В.С.
4 ) Әр түрлi объектiлердiң жарық берушi қондырғыларын жобалаудың зертханасы. Студенттердi тарту: 10
Ғылыми жетекші — аға оқытушы Шайгараева Т.Н.
Жарықтандыруда энергияны үнемдеу жобалары бойынша «Шеврон» компаниясының конкурсiнің I дәрежелі алынған дипломы – «Электрлік жарықтандыруды тиімді басқарудың автоматтандырылған энергия үнемдеуші жүйесі». Жетекші — Таткеева Г.Г.
Жұмыс iстейтiн «Булы жылуландыру турбинаның моделі» макеті жасақталған. Жоба бiлiм беретiн үдеріске ендiрiлген және жүзеге асырылған. Инновациялық — жастар орталығында (202 ауд. IV оқу корпусы) ТСС кафедрасымен бiрлескен оқу барысына енгiзу үшiн инновациялық зертханалық стендтердiң жасауы бойынша жұмыстар жүргізіледі.
Кафедрада жетекші ЖОО және кәсiпорындармен ынтымақтастық туралы үш келiсiмшарт бар:
1) Ынтымақтастық туралы келiсiмшарт — 1.04.2009ж., ЖШС «Промстройэнерго»;
2) Ынтымақтастық туралы келiсiмшарт — 13.04.2010ж., (ҚЗЭЛТО ) Қарағанды электртехникалық жабдықтар зауыты;
3 ) Ынтымақтастық туралы келiсiмшарт — 21.12.2010ж., «Казцентрэлектропровод АҚ».
Мамандар дайындау саласында, тәжiрибемен алмасу және ғылыми-зерттеулік жұмыс жайында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттiк университетімен келiсiмшарт бекіген. Осы келісімшарт бойынша жұмыс жоспарланған және келісім сөздер қазіргі уақытта жүргізіліп жатыр.
2012: ЭЭМ 11-1 тобының магистранттары —Жамлиханова Ю.С., Сулейманов с..Р. жарықтандыруда энергияны үнемдеуде жобалар Республикалық конкурсында бiрiншi орын алды.
Конкурстi өткiзуiнiң ұйымдастырушылары: «Мұнайгаз шеврон» компаниясы, «Энергетика және байланыс Алматы университетi» коммерциялық емес АҚ, RESD қоғамдық қор.
2013 жылда «Энергетикалық жүйелер» кафедрасына дәрiстердi оқу үшiн шақырылған шетелдiк ғалымдар

Без рубрики