ҒЫЛЫМ


«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасы


Документтер:

Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік кафедрасының ғылыми қызметі туралы есеп 

АТжҚ кафедрасының 2019 жылғы зерттеу топтарының жұмысы туралы есеп 

Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың олимпиадаларға, конкурстарға және көрмелерге қатысуы 2019 жылдың 2 жарты жылдығында 


ОРЫНДАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАР

1. Тақырып атауы  Университеттің жаңа түрін қалыптастырудың мехнизмінің негіздемесі

Іске асыру негізі — Ғылыми қызмет жоспары ҒЗЛ_22 (жоғары білімнің мәселелері)

Ғылыми жетекші – Коккоз М.М.

Негізгі нәтижелері:

АТҚ кафедрасының мысалында бөлім жұмысын ұйымдастыру үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе әзірленді. Кафедраның қызметін автоматтандыру ұйым басшылығының басқару шешімдерін қабылдау үшін жоғары сапалы, дәйекті және уақтылы ақпарат алуына барынша шоғырланады.

Оқу үрдісінде нәтижелерді енгізу:

Студенттердің назарын аудару: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде — 7 студент,

Авторлық құқық объектісіне 4 сертификат алынды.

2 мақала жарияланды.

2. Тақырып атауы — Процестерді және күрделі жүйелерді математикалық модельдеу

Іске асыру негізі — ҒЗЛ_22 ғылыми қызметтің жоспары

Жетекші — Даненова Г.Т.

Негізгі нәтижелері:

Жоғары сапалы нан өнімдерін шығарумен ауыл шаруашылығы шикізатын қалдықсыз өңдеудің тиімді технологиясы негізделген және жасалды.

Астық, бұршақ және олардың комбинацияларынан ұнның физикалық, биологиялық және санитарлық көрсеткіштеріне тегістеу параметрлерін бір-бірімен анықтау үшін әдістеме әзірленді.

Оқу үрдісінде нәтижелерді енгізу:

Дипломдық жобаларды орындау.

2 баяндама жарияланды.

2 ҒЗЖ-1 өтінімін қаржыландыруға арналған конкурстарға қатысу

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің гранттық қаржыландыруға конкурсқа қатысуы.

1) Тақырыбы — «Толық бидай ұнының өндірісі үшін жаңа, жоғары тиімді, қалдықсыз әдісті енгізу»

Ғылыми жетекші — э.ғ.д. Көкқоз М.М.

3 Қазақстан ұйымдарымен ынтымақтастық туралы келісімдер туралы ғылыми жұмыстардың нәтижелері

«Дренажды шахталардың арқандарын сынау» жұмысы «Богатырь Көмір» ЖШС-мен АТҚ кафедрасында жүзеге асырылуда — доцент Лихачев В.В. жетекшілігімен 1 826 922 теңге сомасына келісімшарт жасалды.  «Богатырь» кенішіндегі дренажды кенішінде стационарлы шахталық көтергіш қондырғыларына ревизиялық тексеру өткізілді.

4 Халықаралық ынтымақтастық туралы шарттар бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері

ITASCOgroup-пен ынтымақтастық (Торонто, Канада).

Ақпараттық технологиялар саласында бірлескен зерттеулер шеңберінде үш өлшемді сәуленің құрылымы моделі әзірленіп, беріктілікке эксперименттер жүргізілді.

5 Корпоративті университет шеңберінде ғылыми жұмыстардың нәтижелері

АТҚ бөлімі компаниясы «EpamSystem» ЖШС компаниясымен ынтымақтасады.

АТҚ бөлімінің меңгерушісі Коккоз М.М. жетекшілігімен АТҚ бөлімінде «Ақпараттық технологиялар — эпам» оқу зертханасы құрылды.

Қазіргі уақытта АТҚ бөлімінің студенттері мен магистранттары «Эпам Систем» ЖШС зертханасы негізінде оқытудан өтеді.

6 Студенттер мен магистранттармен ғылыми жұмыс

Студенттердің ғылыми-зерттеулік жұмысы шеңберінде 18 студент және 16 магистрант, 19 курстық жұмыс, 7 дипломдық жобалар және 2 магистрлік диссертация жұмыс істеді. Конференцияға қатысқан магистранттар мен студенттер (35 баяндама жарық көрді).
«Процестерді және кешенді жүйелерді математикалық модельдеу» тобының шеңберінде жүйелерді компьютерлік моделдеу қарастырылды, екі өлшемді модельдер зерттелді. (Жетекшілер: Г. Даненова).
«Параметрлік модельдеу» шеңбері шеңберінде пәннің тереңдетіп зерттелуі жүргізілуде, Compass 3D v9 жүйесі зерттелуде, бөліктердің үшөлшемді үлгілерінің құрылысы әртүрлі жолдармен және жұмыс сызбаларының құрылысында жүргізіледі. (Жетекшісі: Молдаванова И.Г.). Берілген.

 

Без рубрики