Кафедраның ғылыми қызметі, жобаларда қатысу


«Пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу» кафедрасы


ПКОҚӨ кафедрасында ғылыми жұмыстарға үлкен назар аударады, мемлекеттік бюджеттік және шаруашылық келісімді тақырыптарға байланысты өткізіледі. Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарына ақырғы 2 жыл ішінде барлық көлем жылына 20 млн тенгеден астам құрайды. Тау –кен рудалы көлемді өндірістік кәсіпорындар хозкелісімді тақырыптарға ұсыныс жасайды, Инновационнды-білімді Консорциум «Корпоративный Университет» мүшесі: УД АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Жайремский ГОК», АО «Шубарколькомир».

Бұл ретте шаруашылық-келісім тақырыптарының тапсырыс берушілері Инновационнды-білімді Консорциум «Корпоративный Университет» мүшелері ірі өнеркәсіп кәсіпорындары КД АҚ «АрселорМиттал Темиртау», АҚ «Шубарколькомир»,  ЖШС «Nova-Цинк» болып табылады.

Кафедраның негізгі ғылым бағдары болып саналады – Инженерлік профильдің зертханасы: «Миниралды шикізатты комплексті негіздеу», берілу бағдары бойынша «Геомеханикалық кен жағдайын зерттеу» негізінде жаңа құрал-жабдықтар мен және  аппаратуралармен жабдықталған.

Кафедра жыл сайын әртүрлі мемлекеттік бюджет және шаруашылық шарт тақырыптары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындайды. Олардың ішінде басымдық болып табылады:

1 Тау-кен қазбаларын бекіту технологияларын әзірлеу.

2 Тау жыныстары массивінің күйін геомеханикалық басқару.

3 көмір және кен орындарын игеру технологиялары.

4 метан қауіпсіздігі.

5 көмірді сақтау мерзімін ұлғайту.

Әр жылдары тау-кен қазбаларын бекіту үшін контурлық және көп мақсатты төсеу анкерлерінің прогрессивті құрылымының жобалық-конструкторлық құжаттамасын әзірлеу бойынша ғылыми-қолданбалы жұмыстар жүргізілді.Тау-кен қазбаларын контурлық бекіту жүйелерінің прогрессивті конструкцияларын қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізілді: біркелкі араластыру элементі бар болат полимерлі құрама анкер; металл арқанды анкер; Болат полимерлі құрама анкер; ойықтары мен бұрандалы тесіктері бар арқан анкер. Қарағанды көмір бассейнінің «Абай» шахтасының конвейерлік қуақазында энергия пойызы камерасында ҚарМТУ конструкциясының арқан және құрамдас анкерлеріне тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізілді. «АрселорМиттал Теміртау» КД АҚ «Тентек» шахтасында «анкерлік бекіту технологиялары»ЖШҚ (Кемерово қ., Ресей) шығарған ак18 арқанды анкерлердің жұмысқа қабілеттілігі мен жүктемелік сипаттамаларын анықтау бойынша өндірістік эксперименттер жүргізілді.

Аналитикалық зерттеулердің нәтижелері жер асты кен орындарын пайдаланудың күрделі тау-кен-геологиялық және тау-кен-техникалық жағдайлары үшін тау-кен қазбаларының контурларына көп деңгейлі, көп мақсатты қатайту әсері бар тау-кен массивінің геомеханикалық жағдайын басқару үшін кернеулі-деформацияланған күйді сандық модельдеуді қолдануға негізделген көмір қабаттарын жер асты өңдеу кезінде контурға жақын тау жыныстарын нығайтудың технологиялық сызбаларын жасауға негіз болды, жүргізу жылдамдығын бір мезгілде арттыра отырып, тау-кен қазбаларын ұстау құнын азайтуға және тау-кен жұмыстарын жүргізудің қауіпсіз жағдайларын жасау үшін тұрақсыз тау сілеміне алдын ала алдын ала әсер етуді жүргізуге мүмкіндік береді. Әзірленген технология тау-кен жұмыстарын жүргізудің тау-кен-геологиялық және тау-кен техникалық факторларының әсер ету формаларын ескере отырып, қазбадағы тау жыныстарының тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. Әзірленген технологиялық шешімдерді өнеркәсіптік апробациялау «АрселорМиттал Теміртау» АҚ КД, им шахталарында орындалды. Костенко,» Саран»,» Абай»,» Қазақстан»,»АрселорМиттал Теміртау» АҚ КД. Геологиялық бұзылулар аймақтарында, жоғары тау қысымы аймақтарында, тазарту жұмыстарының әсер ету аймақтарында қазбаларды жүргізу кезінде бекіту параметрлерін анықтау тәсілдері мен құралдары, сондай-ақ тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде геомеханикалық процестерді басқару тәсілдері әзірленді. Көп деңгейлі, әр түрлі мақсаттағы қатайту жүйелерінің тәжірибелік-өнеркәсіптік үлгілері жасалды және оларға сынақ жүргізілді, сондай-ақ тау сілемін көп деңгейлі көп мақсатты қатайту жүйелерінің партиялары жасалды.

Без рубрики