Оқу процесі

«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


Силлабустар

Оқу барысының графигі

Кафедраның кітаптармен қамтамасыздандырылуы

Кітап шығару жоспары

Жұмыс оқу бағдарламалары

Модульдік білім бағдарламасы

Элективті пәндер каталогы

Тәжірибе базалары

«БЖТ» кафедрасының оқу зертханалары