Оқу процесі

«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


Силлабустар

Оқу барысының графигі

Кафедраның кітаптармен қамтамасыздандырылуы

Кітап шығару жоспары

Жұмыс оқу бағдарламалары

Модульдік білім бағдарламасы

Элективті пәндер каталогы