Таткеева Г.Г. ғылыми мақалалары Тiзбегi


2008-2011 жылдардағы

ТАТКЕЕВА  ГАЛИНА ГАЛИМЗЯНОВНАНЫҢ

ғылыми мақалалары /шетелдік баспалардағы жариялаулары және

ТІЗБЕГІ

N с/қ Атауы Жұмыстың сипаты Баспахана, журнал  (атау, жылы, нөмiрі)  және авторлық куәлiгiнің нөмiрі Көлемi Екiншi авторлардың тегі
1 2 3 4 5 6
1 Қарағанды көмiр хауызындағы метанның эмиссияларының төмендетуi үшiн қолданылатын технологиялар. баспа Халықаралық ғылыми журнал « Қазiргi заманның мәселесiнiң өзектілігі», «Техникалық ғылымдар» серисы. – Қарағанды, 2009. №1(35). – Б.34-36 3 Жаутиков Б.А.Филимонов Е.Н.
2 Газ метан ағысын үлгілеу баспа Автоматика  информатика: Ғылыми-техникалық  журнал. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2009. — №1-2.  — Б. 36-38. 3
3 Газ сферасының пайда болуымен дросселдеу үрдісі баспа Автоматика информатика: Ғылыми-техникалық журнал / Қарағанды мемлекеттік техникалық университет. – Қарағанды, 2009. №1-2. – Б.-39 2
4 Шахталық пневмокөтергіш қондырғының скипінің қабырғасына динамикалық күшейткіштердің әсер етуін моделдеу баспа Автоматика информатика: Ғылыми-техникалық журнал / Қарағанды мемлекеттік техникалық университет. – Қарағанды, 2009. №1-2. – Б.-8 2 Жаутиков Б.А.,Айкеева А.А.,Таранов А.В.,Мехтиев А.Д.
5 Сұйық метанның газ сферасының пайда болуымен дросселдеу баспа Журнал «Ғылыми шалу» – Мәскеу, 2010. — №3. Б. 3-6. 4
6 Тау-кен- металлургиялық  саланың энергия көздерінің отыны ретіндегі метанның өндірістік пайдалану тәжірибесі баспа Халықаралық ғылыми журнал «Қазіргі заманның актуал проблемалары». – Қарағанды: Болашак-Баспа, 2010. – №6(56). – Б. 83-86. 4
7 Скважинада немесе құбырдағы метанның қозғалысы зерттеуінің нәтижелері туралы баспа Б. Торайгыров атындағы павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы – Павлодар: ПГУ, 2010. — №1. – Б. 153-158. 6
8 Метанның көмір  қабатынан босауы баспа Б. Торайгыров атындағы павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы – Павлодар: ПГУ, 2010. — №2. – Б. 11-13. 3 Жаутиков Б.А.,Шарипов Н.Х.,Колесник А.В.
9 Газ байламының қауырт-деформацияланған күйін сандық үлгілеу баспа Б. Торайгыров атындағы павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы – Павлодар: ПГУ, 2010. — №2. – Б. 129-133. 5
10 Көмір затының теңсалмақсыз термодинамикасы баспа Университет еңбектері. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2010 г. – №3. – Б. 31-33. 3 Кызыров К.Б.,Портнов В.Б.,Байкенжина А.Ж.
11 Көмір қабаттарынан метан бөлінудің теоретикалық аспекттері баспа Университет еңбектері. – Қарағанды: ҚарМТУ,  2010 г. — №3. – Б. 53-55. 3
12 Қарағанды көмір бассейінің  шахталарында вакуум- насосты станцияларды пайдаланудың тиімділігінің анализі баспа Университет еңбектері. – Қарағанды: ҚарМТУ,  2010 г. — №3. – Б. 64-66. 3 Газалиев А.М., Баймухаметов Т.К., Филимонов Е.Н.
13 Метанның өндірістік өндіруі үшін улгі баспа Наука и техника Казахстана – Павлодар: ПГУ, 2010. — №3. – Б.110-114. 5 Жаутиков Б.А.,Юров В.М.
14 Көмір қабаттарының дегазациясы үшін   скважиналардың тиімді орналастырылуы баспа Журнал «Ғылыми шалу» – Мәскеу, 2010. — №5. – Б. 20-22. 3 Жаутиков Б.А., Юров В.М.
15 Метанның скажина немесе құбырмен қозғалысы баспа «Ғылыми өмір» журналы  – Мәскеу, 2010. — №5. Жаутиков Б.А., Юров В.М.
16 Метанның өндірісінің және тасымалдаудың прогрессивті технологиялық шешімдері баспа  (моногр) Қарағанды: ҚарМТУ, 2010. – 204Б. 13 Газалиев А.М., Портнов В.Б.
17 Көмір және газдың ластауының теоретикалық және тәжірибелік алғышарттары баспа (моногр) Қарағанды: Қазақстан-Ресей университетінің баспасөз-полиграфикалық орталығы, 2010. – 317Б. 72 Портнов В.Б.,Шарипов Н.Х.,Сеилханов Т.У.
18 Көмір қабатының және скважиналардың жылулық өңдеуінің гидравликалық үзілісі баспа Қолданбалы және фундаменталды зерттеулерінің халықаралық журналы, 2011, №6. – Б. 152. 0,1 Юров В.М.
19 Скважиналарды көмірқышқыл газымен және тұз қышқылымен өңдеу кезіндегі газбөлінудің интенсификациясы баспа Қолданбалы және фундаменталды зерттеулерінің халықаралық журналы, 2011, №6. – Б. 152-153. 0,125 Юров В.М.
20 Көмір қабатының гидравликалық жарылысы кезіндегі жарықтың ұзындығын анықтау баспа Қолданбалы және фундаменталды зерттеулерінің халықаралық журналы, 2011, №6. – Б.153. 0,1 Юров В.М.
21 Скважиналарды қышқылдардың су қоспаларымен өңдеудің үлгісі баспа «Ғылым және білім берудің дамуы хабаршысы» ғылыми журналы — Мәскеу, 2011. — №1. – Б. 24-29. 0,32 Юров В.М.
22 Скважиналарды жылулық өңдеудің үлгісі баспа «Ғылым және білім берудің дамуы хабаршысы» ғылыми журналы — Мәскеу, 2011. — №1. – Б. 29-33. 0,32 Юров В.М.
23 Көмір қабаттарынан газ бөлінушіліктің интенсификациясының кейбір үлгілері баспа Қарағанды университетінің хабаршысы – Қарағанды: КарГУ, 2011г. — №1. – Б.57-67 0,63 Юров В.М.

 

 


 

 

Без рубрики