Метанды тасымалдау және өндіру кезіндегі прогрессивті технологиялық шешімдер


Метанды тасымалдау және өндіру кезіндегі прогрессивті технологиялық шешімдер

А.М. Газалиев, В.С. Портнов, Г.Г. Таткеева

Монография. 2010 ж.

«Метанды өндіру және тасымалдаудың прогрессивті технологиялық шешімдері» монографиясында тау-кен-геологиялық, геомеханикалық, газды динамикалық және тау-кен техника жағдайындағы тиелмеген көмірлі пластадан метанды тасымалдау және өндіру мәселелері қарастырылған. Метанды алудың аса тиімді технологиялық схемасына және пластыда технологиялық дамуына негіздеме берілген. Көмірлі жерде метанның бақылау дәрежесі және бағалау әдістері ұсынылған.

Монография көмірлі кәсіпорындар және жанармай-энергетикалық жинақтардағы инженер – техникалық жұмысшыларына, көмір және газды өндірісті ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарының мамандықтарына арналған, сондай-ақ техникалық жоо-дар және колледждер студенттеріне тиімді болуы мүмкін.

Без рубрики