ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР ТІЗІМІ


 

№ п.п.

Атауы

Жұмыстың сипаттамасы

Шығарылғаны туралы деректер

Көлемі, б.б.

Қосымша авторлары

 

1

2

3

4

5

6

 
1. ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны. Оқу құралы. ISBN 9965-04-279-9

 

 

Баспа

ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2009. – 69 б.

 

4,3 п.л.    
2. Қазақ тілі «Алғашқы әскери дайындық» мамандығына арналған. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-009-9

 

 

Баспа

Қазақ тілі «Алғашқы әскери дайындық» мамандығына арналған: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2011. – 83 б. 5,2 п.л. С.Ж.Шахина  
3. Шартты рай формасы арқылы жасалған құрмалас сөйлемдер. Оқу құралы. ISBN

Баспа

Шартты рай формасы арқылы жасалған құрмалас сөйлемдер: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова, С.А.Кенжеғалиев, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2012. – 80 б.

 

5,0 п.л. С.А.Кенжеғалиев

Қ.Қ.Нұржанова

 
4. Концепция личности в казахских исторических романах. Монография. ISBN

Баспа

Концепция личности в казахских исторических романах: Монография / А.А.Жусупова, К.С.Калыбекова, К.К.Нуржанова; Карагандинский государственный технический университет.-Караганда: Изд-во КарГТУ, 2012.-с

 

8,6 п.л. Жусупова А.А.,

Нуржанова К.К.

 
5. Қазақ тілі. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-335-9

Баспа

Қазақ тілі: Оқу құралы/ Қ.С.Қалыбекова, Э.Қ.Түсіпбекова, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012. – 92 б.

 

6,0 п.л. Э.Қ.Түсіпбекова

Қ.Қ.Нұржанова

 
6. Жыраулар поэзисындағы көнерген сөздер. Оқу құралы. ISBN

Баспа

«Жыраулар поэзиясындағы көнерген сөздер» филология   мамандығына арналған: Оқу құралы / С.А.Кенжеғалиев, Қ.С. Қалыбекова, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 69 б.

 

4,0 п.л. С.А.Кенжеғалиев

Қ.Қ.Нұржанова

 
7. Әдеби –көркем сын сырлары. Монография. ISBN

Баспа

Әдеби –көркем сын сырлары: монография/ Қ.С.Қалыбекова ; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2013. – 142 б.

 

4,0 п.л.    
8. Қазақ тілі. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-366-3

Баспа

Қазақ: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 81 б. 5,2 п.л. А.Н. Мұратаова  
9. Іс қағаздарын жүргізудің негіздері. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-452-3

Баспа

Іс қағаздарын жүргізудің негіздері: Оқу құралы/ Г.Е.Самашова, В.В.Егоров, Қ.С.Қалыбекова, С.Ғ.Құрымбаев, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2013. – 81 б. 5,0 п.л. Г.Е.Самашова, В.В.Егоров,

С.Ғ.Құрымбаев, Қ.Қ.Нұржанова

 
10. Іс қағаздарын жүргізу  жағдайы

Басылған

(мақала)

Қарағанды облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы Қарағанды  облыстық тілдерді оқыту орталығы  «Мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесі. Өзекті мәселелері мен озық технологиялар» атты  ІІ облыстық  ғылыми –тәжірибелік конференция. Қарағанды 2009.  19-22 б.б.

 

 

 0,3 п.л.    
11. Тұғыры биік – Төле би

Басылған

(мақала)

«Төле би- қазақтың данагөй абызы» аймақтық ғылыми-практикалық конференция. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 83 б.

 

0,3 п.л.    
Некоторые вопросы обучения казахскому языку

 

 

Басылған

(мақала)

Республиканский журнал «Труды университета»  Вестник КарГТУ. №3 (40), 2010г. С. 111-113.

 

 

0,3 п.л.  
Әдеби сын және өмір

Басылған

(мақала)

«М.Әуезов оқулары 7» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Шымкент мемлекеттік университеті. Шымкент қ., 2009. Том 2, — Б. 76-82.

 

0,3 п.л.  
Нарманбет Орманбетұлы және ақындық орта

Басылған

(мақала)

Алаш ардақтысы. «Нарманбет  Орманбетұлы және азатшыл алаш әдебиеті» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының  жинағы. 23-24 қазан – Қарағанды. 2009

 

0,4 п.л.  
Қазақ әдеби сыны: тарих және тағылым

Басылған

(мақала)

Қазақ және әлем әдебиеті. №4. Алматы, 2010.  63-72 б.б. 0,5 п.л.  
Нарманбет ақынның «Кер заман» шығармасы хақында.

Басылған

(мақала)

 «Тәуелсіздік және Нарманбет  Орманбетұлының  шығармашылығы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының  жинағы. 2 желтоқсан – Қарағанды. 2010 0,6 п.л  
Қазіргі білім беру жүйесі, компьютерлік технология және қазақ тілін оқыту мәселелері

Басылған

(мақала)

Қазақ тілін оқыту: жетістіктер мен жаңа даму бағыттары. Республикалық ғылыми — әдістемелік конференция.12 қазан, 2011. 297-304 б.б. 0,7 п.л.  
Тәуелсіздік және Әлімхан Ермеков

Басылған

(мақала)

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Әлімхан Ермеков және қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы» Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, 19 қараша 2011. 120-123 б.б. 0,4 п.л. Хамзина М.
Тәрбие басы – тіл.

Басылған

(мақала)

«Жоғары мектеп жүйесінде көп тілді білім беру: өзекті мәселелері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. 11-12 қараша. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2008. –  Б. 512-515. 0, 3 п.л.  
Әдеби өмір және сын.

Басылған

(мақала)

Наука и ее роль в современном мире: Международной научно-практической конференции. – Караганда: Изд-во Болашак-Баспа, 2009. – том 3. С. 111-115. 0,4 п.л.  
ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны: іркілістер мен ізденістер

 

Басылған

(мақала)

Тил, адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институту. №3 (8). Бишкек-2009. 213-220.

 

0,5 п.л.  
Білім берудегі жаңа инновациялық әдістердің тиімділігі

Басылған

(мақала)

«Индустрия, Білім және ғылымдағы ақпараттық-коммуниканиялық технологиялар» халқаралық симпозиумының еңбектері 28-29 қазан 2010ж     2-ші бөлім Қарағанды

 

0,3 п.л  
Особенности развития казахской литературной критики 1960-х годов

 

Басылған

(мақала)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №3 (7) 2010 г.№  г. Тамбов 0,6 п.л  
Some questions of the Kazakh Language Training

Басылған

(мақала)

Materialy YII Mezinarodni Vedecko-Praktika Konference. «Moderni Vymozenosti Vedy-2011», 27 ledna-05 unora 2011 roku.  Praha, Publishing House «Education and Science»  s.r.o. 2011. 0,6 п.л Ж.А. Каскатаева
Роль и место компьютерных технологии в процессе обучения языкам

Басылған

(мақала)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №2 (9) 2011 г   г.Тамбов

 

0,6 п.л Айтбаева Б.М.
Литературная критика и вопросы художественного метода 1930-х годов

Басылған

(мақала)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №4 (11) 2011 г   г.Тамбов 0,4 п.л.

Смагулов Ж.К.,

Иманбаева С.Б.

Әдеби өмір және тарихи қажеттілік

Басылған

(мақала)

Ғылым мен білім саласындағы мәдениеттер тоғысы атты халықаралық ғылыми конференция. I том. 2011, 318-323б.б. 0,6 п.л.

Түркі халықтары әдебиеттанудағы ортақ арналар

Басылған

(мақала)

«V Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистиканың мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық  конференция.  Алматы, СДУ, 2013 – 291б.

 

0,7 п.л.

Ж.Қ.Смағұлов

Проблемы истории становления казахского литературоведения

Басылған

(мақала)

European Resefrcher. International Multidisciplinary Journal № 6-1. 2013

 

0,7 п.л.

Смагулов Ж.К., Жумагелдин Ж.

Без рубрики