Тесттік тапсырмаларды құрастыруға арналған талаптар


ҚарМТУ ААЖ деректер қорына конверсиялауға жетімді тестілік тапсырмаларды құрастыруға қойылатын талаптар

1. Тестілік тапсырмалар (сұрақтар мен жауаптар) Microsoft Word 2003-те , ҚарМТУ сайтында орналасқан макрос көмегімен құрастырылу керек. Бұл макросты осы жерденжүктеуге болады. Сізге бұл нұсқауды зейін салып оқып (қосымшасында оның көшірмесі берілген немесе Сіз оны сайтта жоғарыда келтірілген сілтемеде оқи аласыз)файлды макроспен жүктеп, оны жүргізесіз. Бұл талаптар МАБ үшін құрастырылған, бірақ олар экзамен өткізу кезінде дағдылы тестілеу үшін де келеді.

2. Барлық тапсырмалардың типтері жабық типті (5 мүмкін бола алатын жауап нұсқаларымен) бір дұрыс жауабымен болу керек.

3. Егер, сұрақ мәтінінде немесе жауапта математикалық формулалар кездессе, онда олар (формулалар) толығымен Microsoft Word 2003 Формула редакторы көмегімен құрылып немесе жауап немесе сұрақ мәтінінде тұтас сурет түрінде орналастырылған болу керек. Формула редакторы Word 2003 Вставка → Объект… → Microsoft Equation 3.0 мәзірінде орналасқан.

Қосымша 1

Макрос қолданудың нұсқауы

Тестілік тапсырмаларды дайындауға жауапты оқытушыларға ақпарат

Тестілік тапсырмаларды дайындауға арналған макрос

Бір дұрыс жауабы бар жабық формалы тестілік тапсырмаларды дауындауға арналған нұсқау

Компьютердің жұмысқа дайындау кезеңі:

 1. «С:» дискінде «Tests» мұқабасын құрап, оған «test.dot» файлын көшіру
 2. MS Word іске қосып, «Уровень безопасности» қосымша бетінде мәзірдің «Сервис->Макрос->Безопасность» пунктін таңдап,  «Средняя» пунктін таңдау. «ОК» түймесін басып, MS Word басу.
 3. «Tests» мұқабасында пән атымен мұқабасын құрау

Тестілік сұрақтарды құрау кезеңі:

 1. Тесттің жаңа терумен жазуды «test.dot» файлын іске қосумен бастау МІНДЕТТІ. «Макросы могут содержать вирусы…» мәтінмен терезе пайда болса

1image00

   «Не отключать макросы» түймесіне басу

 

5. Жаңа сұрақты қосу үшін құрал панелінде орналасқан «Добавить тест» түймесіне басу. Егер экранда ондай түйме/панель көрінбесе, мәзірдің «Сервис->Настройка» пунктін таңдап, ашылған терезеде «Панели инструментов» қосымшасын таңдап, пайда болған панель тізімінде «Тесты» пунктін қанат белгісімен белгілеңіз. Ондай пункт болмаса, «test.dot» көмегімен MS Word іске қосқанын анықтап, тексеріңіз, MS Word программасының ашық терезелерін жауып көріп, 4 пунктке қайтып келіңіз.

6.«Добавить тест» түймесін басқан соң, дұрыс жауаптың реттік нөмірін көрсету сұрауы терезеде шығады, 1-ден  5-ке дейін санды енгізген соң, «ОК» тү»месін басыңыз. Құжатқа сұрақ сұлбасы қосылады, оның ішінде бұрын таңдалған реттік нөмірге дұрыс жауаптың позициясы сәйкес келеді.

   1. Келесі тестілік сұрақты қосу үшін 5 пунктан бастап бәрін қайталау.
   2. Сұрақтарды құрастырып болған соң, мәзірдің «Файл->Сохранить» пунктын таңдап, «Tests» мұқабасында құрастырған пән атымен мұқабада сақтаңыз, файл аты бөлім атына сәйкес келу керек.

1image01

Пайда болған құрылым түрінде:
##Test#Сұрақ нөмірі#Сұрақ қиындығы#
##Q#
Сұрақ мәтіні
##Q#
##A+#
Дұрыс жауаптың мәтіні1
##A#
##A-#
Жауап мәтіні2
##A#
##A-#
Жауап мәтіні3
##A#
##A-#
Жауап мәтіні4
##A#
##A-#
Жауап мәтіні5
##A#
Сөздерді : «Сұрақ нөмірі» сұрақтың реттік санына, «Сұрақ қиындығы» 1-ден 3-ке дейін сан (3 – қиын, 2 – орташа, 1 – оңай), «Сұрақ мәтіні» сұралатын сұрақтың мәтініне, «N жауабының мәтіні» қате жауаптың мәтініне, «1Дұрыс жауаптың мәтіні» дұрыс жауаптың мәтініне өзгерту.

Без рубрики