Смакова Нургуль Сериковнаның докторлық диссертация қорғау туралы


Қарағанды техникалық университетінде PhD философия докторы дәрежесін алу үшін  Смакова Нургуль Сериковнаның 6D071200 – «Машинажасау» мамандығы бойынша «Төмен жиілікті гидравликалық күштік импульстік жүйелерді өндіру технологиясын ғылыми негіздеу» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Қарағанды техникалық университетінің «Технологиялық жабдықтар, машинажасау және стандарттау» кафедрасында орындалған.

Қорғау қазақ тілінде өтеді.

Рецензенттер:

  1. Итыбаева Галия Тулеубаевна – «Механикалық және физикалық-техникалық өңдеу жабдықтары мен технологиялары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Торайғыров университетінің «Машинажасау және стандарттау» кафедрасының меңгерушісі.
  2. Қомбаев Қуат Корғанович – «Механикалық және физикалық-техникалық өңдеу жабдықтары мен технологиялары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, Д. Серикбаев атындағы Шығыс-Қазақстан техникалық университетінің «Машинажасау» кафедрасының доценті.

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Смирнов Юрий Михайлович — техника ғылымдарының докторы, Қарағанды техникалық университетінің «Физика» кафедрасының профессоры.
  2. Шеров Карибек Тагаевич – техника ғылымдарының докторы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің «Технологиялық жабдықтар және машиналар» кафедрасының профессоры.
  3. Ураимов Мамасабыр – техника ғылымдарының докторы, профессор, Қырғызыстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының «Машинатану институты» тәжірибеханасының меңгерушісі, ҚР ҰҒА мүше-корр. (Бішкек).

Диссертациялық кеңестің уақытшалық мүшелері

  1. Капаева Саркен Джулгазывна — «Механикалық және физикалық-техникалық өңдеу жабдықтары мен технологиялары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, Д. Серикбаев атындағы Шығыс-Қазақстан техникалық университетінің «Машинажасау» кафедрасының меңгерушісі.
  2. Қасенов Асылбек Жумабекович — «Механикалық және физикалық-техникалық өңдеу жабдықтары мен технологиялары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, Торайғыров университетінің «Машинажасау және стандарттау» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.
  3. Смаилова Гульбаршын Абылкасымовна — «Механикалық және физикалық-техникалық өңдеу жабдықтары мен технологиялары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, К.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің «Машинажасау, стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Қорғау 2021 жылдың 22 желтоқсанында, сағат 11.00-де «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ-ның диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен жайы: 100027, Қарағанды қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 56, бірінші корпус, 319 дәрісхана. Қорғау отырысы онлайн-режимінде Zoom-платформасында (конференцияның идентификациялық номері 7272555858, кіру коды 1953) өткізіледі.

Сайт адресі: www.kstu.kz,  e-mail: nuri_5@mail.ru

Аннотация

Диссертация

Отзыв Смирнов руководителя

Рецензия-ресми пикир Итыбаева Г.Т.

Рецензия-ресми пікір Комбаева К.К.

Отзыв Шеров руководителя

Отзыв Ураимов зарубежного руководителя

Этическая комиссия

Список научных трудов

Без рубрики