Кураторларға көмек ретінде семестрлік жинақтар

1-ЖИНАҚ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МОДЕЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РОЛІ»

2-ЖИНАҚ «ӘЛЕМДІК ДАМУ ТРЕНДТЕРІ»

3-ЖИНАҚ «ҚАЗАҚСТАН ИНДУСТРИЯСЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУ»

4-ЖИНАҚ КӨРНЕКТІ ИНЖЕНЕРЛЕРДІҢ ЕЛІМІЗДІ ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

5-ЖИНАҚ «КӨРНЕКТІ ҒАЛЫМДАР МЕН ПЕДАГОГТАРДЫҢ ҚАРМТУ-ДЫҢ ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ»

6-ЖИНАҚ  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

7-ЖИНАҚ «ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫ»