Құрылым


Құрылым

2010 жылдың 10 қыркүйегiнен бастап Ғылымның департаментi мен Халықаралық ынтымақтастық департаментің Ғылым баскармасы жаңа құрылымға қайта ұйымдастыру туралы Университеттiң Ғылыми кеңесінің шешiмін орындау мақсатында 2 бөлiм жаңа құрылымға қосылды:
Ғылыми-зерттеу жұмастырың бөлімі ;
Перспективтік даму және инновациялар бөлімі.

В результате реорганизации утвержден следующий штатный состав сотрудников Департамента науки:
Қайта ұйымдастыру қорынтындысында Ғылым баскармасының келесі қызметкерлер штаттық құрамы бекітіліді:
ҒБ директорі – Мухамедьяров Д.З.
ҒБ директордың орынбасары – Айтжанов М.Н.
ҒБ бас сарапшысы ДН – Моисеев В.С.
ҒЗЖ бас бухгалтердің орынбасары – Чичаева Л.А.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бөлімі:
Бөлім бастығы – Овсищер Л.В.
Инженер-экономист – Жакипбекова Г.К.
Инженер-метролог – Аймагамбетова Р.Ж.
СҒЗЖ бойынша инженері – Мырзабекова Д.А.
Перспективтік даму және инновациялар бөлімі:
Бөлім бастығы – Баймульдин М.М.
Бөлім маманы – Балгабекова Г.Г.
Инновациялар бойынша инженер – Айсина Г.Т.

Без рубрики