Құрметті қатысушылар, Интернет- Олимпиаданың өздігінен тіркелуі 2016 жылдың 13 ақпанына дейін ұзартылды!


Интернет- олимпиаданың өту мерзімі:

І кезең – сырттай кезең, 14.01.2015 – 11.02.2016 ж.ж. аралығында өткізіледі.

14.12.2015 г– 13.01.2016 ж.ж. –қатысушыларды тіркеу үшін қолжетімділікті қамтамасыз етуhttp://clix.kstu.kzсайтында жүкетуге болады.

14.01.2016 — 21.01.2016 ж.ж. — пәдербойыншатапсырма беру.

21.01.2016- 29.01.2016ж.ж. – жұмыстардытексеру.

01.02.2016 ж. сағ 12.00 – www.kstu.kz –да “Интернет — олимпиада” бөліміндеалдын ала есептелгенжиыныберіледі.

Шағымөтініштерінқарастыру– 02.02.2016ж. дейін

ІІ кезең – көзбе-көзкезең,11.02.2016 ж. өткізіледі.

Өтетеін орыны: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Қарағанды қ., Бульвар Мира 56. Көзбе-көз кезеңге интернет – олимпиаданың сырттай кезеңінде жоғары балл алған білім алушылар қатыса алады.

Өтумерзімі:

11.02.2016 ж. сағ. 10:00 – барлықпәндербойынша олимпиада өтеді, жұмыстартексеріледіжәнеқорытындыларшығарылады.

11.02.2016 ж. сағ.15:00 – интернет – олимпиада жеңімпаздарынмарапаттау.

Қосымшажүктеу

Без рубрики