Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыс жоспары


Орыс және шет тілдері кафедрасының 2015-2016 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары 

№ п/п

Шаралар (жұмыс атауы)

Орындау мерзімі

Жауаптылар

Орындалғандығы жөнінде мәлімет

1. ҒЗЖ-ның орындалуыХалықаралық қарым-қатынас жасаудың теориясы мен практикасы бойынша техникалық мамандықтары студенттерін шет тілдеріне оқытудың инновациялық технологиялары:

1.1 Техникалық мамандықтары студенттерін шет тіліне Болон процесі арқылы оқыту: 

1.1.1 Қазақстан техникалық жоғары оқу орындарында көптілді білім беру: мәселелері мен перспективалары.

Қазан 2015 ж.

Қаңтар 2016 ж.

Лазаренко И.А.,

Изотова А.С.,

Витченко О.В.

1.1.2 Үштілді білім берудің ұлттық деңгейлік моделін жүзеге асыру.

Қыркүйек 2015 ж.

Мамыр 2016 ж.

Ахметова Д.Р.,

Тоимбаева Б.М.,

1.1.3 Халықаралық қарым-қатынас жасаудың теориясы контекстінде қарым-қатынас жасауды жобалау.

Қазан 2015 ж.

Маусым 2016 ж.

Когай О.А.,Алиева А.К.,Свич Н.А.
2. ҚР Білім және ғылым министрлігінің қатысуымен өтетін мемлекеттік-бюджеттік қаржыландыруға «Исследование проблемы хаоса и порядка в социально-экономической системе общества в контексте глобальных изменений» тақырыбындағы жобамен қатысу жыл ішінде (ҚР білім және ғылым министрлігі жоспары бойынша) Оспанова Б.Р.
3. ҒЗЖ-ның нәтижелерінің басылымы:3.1 Мақалалар басылымы – 93.2 Конференцияларға қатысу — 203.3

Жарнаманың лингвостилистикалық ерекшеліктері (ағылшын тілінен) тақырыбында магистрант Г.М. Байдельдинованың магистрлік диссертациясын қорғауы

ҒЗЖ жоспары бойынша

Ғылыми жетекшісі

 Какжанова Ф.А.

4. ҒЗЖ-ның басылымдар нәтижесі4.1 Рейтингісі бар журналдарда 6 мақала басылымы, Thomson Reuters және Scopus 3 мақала басылымы жыл ішінде (жоспар бойынша) Кафедраның оқытушылар құрамы
Алыс және жақын шетел өкілдерімен ғылыми семинар-тренингтер ұйымдастыру және өткізу Желтоқсан 2015 ж. Ахметова Д.Р.
5. «Жаһандану заманында көптілді білім беру» дөңгелек үстел ұйымдастыру және өткізу. Наурыз 2015 ж. Оспанова Б.Р., Азимбаева Ж.А.
6. Шығармашылық іс-әрекет.  СИС-ке 6 тапсырыс. Сәуір 2015 ж. ППС кафедры
7. Халықаралық қарым-қатынас7.1 Профессор Constance De Vereaux қатысуымен рейтингісі бар журналдарға ғылыми мақала жазу технологиясы бойынша ғылыми-теориялық семинар;

Қазан 2015 ж.

Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р., Васляева М.Ю.
7.2 Томск мемлекеттік педагогикалық университетімен ынтымақтастық
8. Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмысы. СҒЗЖ жоспары бойынша Оспанова Б.Р., Тажибаева С.М., Бейсханова С.А., кафедраның оқытушылар құрамы
9. Жұмыстың басқа түрлері
Без рубрики