Қызмет қызметінің негізгі бағыттары

Социально – психологическая служба


Қызмет қызметінің негізгі бағыттары:

  1. Әлеуметтік-психологиялық ағарту (жеке даму мүддесінде және кәсіби міндеттерді шешу үшін студенттерде психологиялық білімге қажеттілікті қалыптастыру);
  2. Әлеуметтік-психологиялық алдын алу (студенттердің бейімсіздену симптомдарының алдын алу); психодиагностика (студентке оның танымдық процестерін немесе жеке ерекшеліктерін зерттеу негізінде объективті психологиялық ақпаратты хабарлау);
  3. Әлеуметтік-психологиялық түзету (студенттің тұлғалық дамуындағы ауытқуларды жеңу немесе өтеу);
  4. Кәсіптік бағдар (студенттің кәсіби өзін-өзі айқындауын және мотивациялық бағытын қамтамасыз ету);
  5. Психологиялық кеңес беру (студентке өзін-өзі тануға, барабар өзін-өзі бағалауға қол жеткізуге және өмірлік жағдайларда бейімделуге, құндылық-мотивациялық саланы қалыптастыруға, дағдарысты жағдайларды жеңуге және жеке және топтық консультацияларды қоса алғанда, тұлғалық өсуге және өзін-өзі дамытуға ықпал ететін эмоционалдық тұрақтылыққа қол жеткізуге көмек көрсету).
  6. Университет басшылығына ғылыми-зерттеу, ақпараттық-талдау және әлеуметтік-болжамдық материалдарды ұсына отырып, университеттің студенттер, профессорлық-оқытушылар құрамы арасында жүйелі әлеуметтік мониторинг жүргізу.
  7. ҚарМТУ-да оқу жағдайына студенттердің бейімделуі

ҚарМТУ-да оқу жағдайына студенттерді бейімдеу механизмдерін жетілдіруге бағытталған жұмыс түрлері: