ШЫҰ Университетін құрудың негізгі кезеңдері


ШЫҰ Университетінің тұжырымдамасы
ШЫҰУ Негізгі (бас) ЖОО-сының байланыс мәліметтері
ШЫҰ Университетінің Моделі
ШЫҰ Университетінде оқу үлгісі
ШЫҰ Университетін басқару жүйесі
ШЫҰ Университетінің жұмыс істеудің қаржылық негіздері
ШЫҰ Университетін құрудың негізгі кезеңдері
ШЫҰУ БАС (НЕГІЗГІ) ЖОО-ЛАРДЫҢ ТІЗІМІ
ҚарМТУ ӨНДІРІСТІК ЭКОЛОГИЯ МЕН ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА КАФЕДРАСЫ

 • мемлекет қатысушыларының мақст пен түсініктерін келістіру;
 • жұмыс істеу үлгісін жасау;
 • ШЫҰ мемлекет-мүшелерінің білім министрліктерінің мақсаттары жөнінде мекемеаралық Хаттамаға қол қою;
 • мемлекеттердің бас ЖОО-ларын анықтау және бағдарлама келістіруді бастау;
 • ШЫҰ Университет Жарғысын құру;
 • ШЫҰ мемлекет-мүшелерінің басшылардың ШЫҰ Университетін орнату жайында шешімге қол қою.

ШЫҰ Университетін ұйымдастыру бойынша іс-шаралар келесі мерзімдерде іске асу мүмкін:

1. Қысқа мерзімді перспектива (2008-2009 ж.ішінде):

 • ШЫҰ Университетін құру мәселесі бойынша Ұйымның қатысушы мемлекеттердің ұстаным мен потенциалын анықтау;
 • жобаның қатысушы-мемлекеттермен талқылауға ШЫҰ университетін дамыту тұжырымдамасын дамыту;
 • ШЫҰ мемлекет-мүшелерінің білім министрліктерінің мақсаттары жөнінде мекемеаралық Хаттамаңа қол қою;
 • бірлескен дипломдау мен сертификаттау бойынша нормативті қордың анализі және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау;
 • ШЫҰ Университетінің шеңберінде даярлаудың белгілі бағыттара жетекшілік ететін университеттерді анықтау және жобаға қатысатын университет топтарын келістіру;
 • бірлескен оқытудың бірнеше магистрлік бағдарламаларын «тәжірибелік аймақ» ретінде бар болған білім байланыстармен келістіру;
 • . магистрлік бағдарламаларын сапа қамсыздандыру жүйесі мен жобаларды келістірген мамандықтар бойынша жетілдіру – ШЫҰ мемлекет- мүшелерінде орыс және қытай тілдерінің орталықтарын қолдау мен оларды ШЫҰ тілдік орталықтарына (мемлекеттен біреуден) ауыстыру, олардың негізінде тілдік ммндар курстарын сәйкес сертификаттаумен ШЫҰ органдарына жетілдіру.

2. Орта мерзімді перспектива (2009-2010 жж.):

 • ШЫҰ мемлекет басшыларының ШЫҰ Университет орнату туралы шешімге қол қою;
 • университет құрылу мен келістірілген оқыту мен курстар бағдарлама бойынша алынған құжат беру нормативті қорының келісілуі;
 • ШЫҰ Университетінің оқу, басқару құрылымдарын құру және қызметке енгізу;
 • бірлескен докторантура (аспирантура) (бірлескен келісімдермен қарастырылады) қызмет етуге бастам беру, бірлескен үйлестірілген ғылыми зерттеулерін өткізу;
 • даярлаудың магистрлік пен бакалавр бағдардламаларын, пбіліктілік жоғарлату бағдарламларын және кәсіби қайта даярлауды келістіру.
 • ШЫҰ Университет шеңберінде студенттер оқуының мерзім, форма, және траекториясын келістіру.

3. Ұзақ мерзімді перспектива (2010-12 жж.)

 • магистратура негізінде іске асырылған даярлау бағыттары бойынша «бакалавр және магистр» жүйесі бойынша даярлауға бастама беру;
 • Университеттің қашықтық білім мен ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру;
 • даярлаудың мамандық пен бағыттар тізімін кеңейту;
 • университеттің басқа басылымдардың және өзінің ғылыми жарлықтарын жариялау;
 • ШЫҰ Университетінің және онымен берілетін дипломдарды, бакалавриат пен магистратура білім бағдарламаларын кеңінен халықаралық тану мен Университет бәсекелестігін көтеру үшін іс-шараларды өткізу.

 

Без рубрики