Оқу процессі


Кафедраның оқу үрдісінің материалдық техникалық қамтамасыздығы жоғары деңгейде ұсталады. 9 оқу аудиториясы/лабораториясы компьютер техникасының соңғы үлгілерімен жабдықталған, олар құрастыру-технологиялық есептерді толық көлемде шешуін қамтамасыз етеді. Барлық компьютерлер заманауи лицензияланған бағдарламалармен және интернетпен жабдықталған.

Дәрістік сабақтар жоғары мамандырылған оқытушылардың мультимедиялық құралдардың қолдануымен жүргізіледі (проекциялық, телевизиялық жабдықтар). Кафедраның мамандықтары бойынша зертханалық жұмыстар бөлек тұрған ауданы 600м² лабораториялық ғимаратта, заманауи жабдықтарды қолданумен жүргізіледі. Студенттердің практикалық сабақтары жаңа заманауи дәнекерлеу құралдарымен жабдықталған оқу зертханаларында жүргізіледі.

Аралық технологиясы және күндізгі түрі бойынша оқитын студенттерге арналған аралық бақылауды өту және оның нәтижелерін еңгізу мерзімдері

ДжәнеҚӨ кафедраның оқытушыларының сабақ кестесі

5В071200 «Машинажасау» мамандығына арналған оқу жұмыс жоспары

5В071200 «Машинажасау» мамандығы элективті пәндерінің  каталогы

5В071200 “Машинажасау”  ПОӘК тізімі

Оқыту үшін материалдық база

СӨОЖ кестесі

Ашық және шеберлік сабақтарының күнтізбелік жоспары

Мемлекеттік емтиханды өткізу кестесі

Кестесі қорғау дипломдық жоба

2016-2017 оқу жылына арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ

Оқу процесінің графигі

1.1 Күндізгі оқу бөлім студенттері үшін сабақ уақытының өтілімі

Сабақ өтуінің уақыты Сабақ нөмірі
900 сағ. – 950 сағ . 1 сабақ
1000 сағ. – 1050 сағ. 2 сабақ
1100 сағ. – 1150 сағ. 3 сабақ
1150 сағ. – 1220 сағ үзіліс
1220 сағ. – 1310 сағ. 4 сабақ
1320 сағ. – 1410 сағ. 5 сабақ
1420 сағ. – 1510 сағ. 6 сабақ
1510 сағ. – 1540 сағ. үзіліс
1540 сағ. – 1630 сағ. 7 сабақ
1640 сағ. – 1730 сағ. 8 сабақ
1740 сағ. – 1830 сағ. 9 сабақ
1840 сағ. – 1930 сағ. 10 сабақ

1.2 Оқуға қатысуын бақылау: оқуды өткізетін оқытушыларға, кафедра меңгерушілеріне, факультет директорына және оқу процесін ұйымдастыру бойынша Департамент қызметкерлеріне жүктеледі. Директорлар апта сайын оқу жұмысы бойынша проректорға есеп тапсырады, оқу тәртібін қамтамасыз ету бойынша шаралар ұйымдастырады және жүзеге асырады.

1.3 Екінші курс студенттері АМБпәндері бойынша оқуларға, ал соңғы курс студенттері кестеге енгізілген мемлекеттікаттестацияпәндері бойынша курстарға қатысуміндетті.

1.4 Оқу жетістігін бағалаудың баллды – рейтингтік жүйесі

Әріптік баға бойынша бағалау Әріптік бағалаудың сандық эквиваленттері Меңгерілген білімдердің проценттік мәні Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А; А- 4,0; 3,67 95-100; 90-94 Өте жақсы
В+; В; В- 3,33; 3,0; 2,67 85-89; 80-84; 75-79 Жақсы
С+; С; С-; D+; D 2,33; 2,0; 1,67; 1,33; 1,0 70-74; 65-69; 60-64; 55-59; 50-54 Қанағаттанарлық
F 0 30-49 Қанағаттанарлықсыз


Без рубрики