Оқу процесі


Тау-кен факультетінің оқу процесі

Тау-кен факультетінде оқу процесі Болон процесі мен оқудың кредиттік технологиясына негізделген.

Әрбір мамандыққа оқу жұмыс бағдарламасы әзірленген, оларға сай топтардың сабақ кестелері мен емтихан графигі құрастырылады. Оқу сабақтары мамандықтың МЖМБС-на сай дәріс, консультация, семинар, практикалық сабақ, зертханалық жұмыс және өздік жұмыс ретінде үйымдастырылады.

Академиялық күнтізбе күзгі және көктемгі семестр, емтихандық сессия мен демалыс күндерін бекітеді.

Факультет кафедраларының оқу-зетханалық базасы ерекше, оқу процесін орындауды толығымен қамтамасыздандырады. Біздің факультетінде аналогы жоқ «Метан энергетикасы зертхана» болып табылады.

Барлық кафедралар оқу процесінде заманауи инновациялық технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын қолданады. Бұл студенттердің жаңа білім мен тәбірибелерді алудағы талпыныстарын арттырады.

Тәжірибелік база Корпоративтік университет кәсіпорындары болып табылады:

АҚ «Арселор Миттал Темиртау»; ТЖШ «Корпорация Казахмыс» АҚ ССГПО Рудный қ., АҚ «Жайремский ГОК», АҚ «ШубаркольКөмір», ТЖШ «Разрез Молодежный», ТЖШ НИЦ «ГеоМарк» және басқалары.

2019-2020 оқу жылына арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2017-2018 оқу жылының сабақ кестесі

Оқу процесінің кестесі

Без рубрики