Оқу процесі


 Жоғары математика кафедрасы


Кафедра ВМ ZOOM

Кредиттік технология бойынша оқу процесіне жаңа инновациялық және информациялық оқү турлері енгізілуде – оқу процесін компьютеризациялау ЕЖЖ, СӨЖ, курстық және дипломдық жұмыстарда, СҒЗЖ, аралық және қортынды білімін бағалауда енгізілген, сонымен қоса дәрістік, тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды интерактивтік тақтада, мультимедиялық видиопроекторда оқу материалын экранда корсетуде қолдану, оқу сабақтарында плазмалық теледидарды компьютерге компьютерге қосу арқылы қолдану,  «Математика» курсы бойынша видиодәрістерді сырттай және іштей оқу формасында қолдану, теориялық механика курсынан слайд – дәрістер қолдану.

Студенттерді дайындауда, сонымен бірге магистранттардың диссертация тақырыптары бойынша зерттеу бағдарламалары орындауда ANSYS,   Matlab, Matcad бағдарламалық комплекстері кеңінен қолданылады, олар қойылған есептерді үлкен диапазонда әртүрлі параметрлердің, факторлардың, бастапқы шарттардың өзгеруін шешуге қолданылады.

Кафедрада оқудың инновациялық әдістері таратылады, олар қазіргі заман талабына сай мамандар шығаруға көмектеседі.

Оқытушылар дайындаған және сертификатталған:

9 электронды оқулық, сонымен қоса 3 оқулық интернет – версия,

9 слайд – дәріс;

5 мультимедиялық презентация;

3 видео дәріс.

Пәндер бойынша 75 оқу – әдістемелік комплекс құрылды.

Кафедраның барлық пәндері бойынша әр түрлі ИКТ қолданылады.

Техникалық мамандықтар студенттерінің өзіндік жұмысына арналған жоғары математикадан жеке тапсырмалар. 2 бөлім (Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептелуі): Оқу құралы / Л.М. Мустафина, В.В. Журов, А.Ж. Мергембаева (http://elib.kstu.kz/fulltext//2022/Mustafina i dr 1.pdf)

ЖМ кафедрасындағы материалдық-техникалық ресурстары

Кафедрада 5 дәрісхана, оның ішінде 2 дәрістік дәрісхана, казіргі заманғы кұрылдармен жабдықталған.

Без рубрики