Оқу процесі


Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасыҚазақ тілі және мәдениеті кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы «Қазақ тілі» пәнін университеттің 1-курс студенттеріне және «Кәсіби қазақ тілі» пәнін магистранттарға жүргізеді. Көптілді білім беруді жүзеге асыру мақсатында кафедрада көптілді топтар үшін «Қазақ тілі» пәні бойынша курстар ұйымдастырылған. Оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және оқытудың жаңа технологиялық құралдары қолданылады.

Оқу процесінің ғылыми ұйымдастырылуының негізгі теориялық және практикалық аспектілері мына бағыттардан көрініс табады:

  • оқу процесін жоспарлау, орындау және тексеру;
  • оқу процесін оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету;
  • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы;
  • сыртқы ортамен байланыс орнату және дамыту.

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде өткізіледі. Семестр бойында 2 аралық бақылау: 8-ші және 14-ші аптада. Қорытынды бақылау (емтихан) емтихан билеттері бойынша алынады.

 

 

Без рубрики