Оқу процесі


«Ақпараттық есептеу жүйелері» кафедрасы

 

 

Оқыту процессі – бұл оқытушының танымдық нәтижеге жетудегі ретті  оқу әрекеттер жүйесі және оқушының ақыл-ой дамуының сәйкес ретті ауысымы. Оқыту процессі – ең бастысы студенттің қоршаған ортаны тану процессі. Бұл белгі адамның танымдық әрекеттердің кез келген түрлері мен пішіндерімен ұқсастығын көрсетеді және оқыту процессі адамның қоршаған ортаны тануда жалпы заңдылықтарына негізделген, сонымен қатар диалектикалық материализмді тану теориясы оқыту процессінің әдістемелік негізі болып табылады. Диалектиканың заңдары оқыту процессінде де байқалады.  

 


      Кафедраның оқытушылары информациялық – коммуникациялық технологиялар және студенттер таным белсендiлiгуге қалыптастырған үйренудiң қазiргi техникалық құралдары оқу барысында жаңа бiлiмдердiң алуындағы қажеттiліктi жетiлдiредi, қолданады. Оқытушылармен аралық, қорытынды бақылау шараларының өткiзуi үшiн электрондық оқу шығаруларын өңдеу және сертификация, оқу материалдарының актуәлизациясы, тестiлiк тапсырмаларының әзiрлеуi iске асады.

Электронды оқулықтар құрастыру

Кафедрада сабақ берудiң инновациялық әдiстемелерiнiң iске асырулары үшiн төрт компьютер сыныптары, бес қазiргi компьютерлік дәрiс дәрiсханалары бекiткен, алты проректорлары, үш интерактивті тақтайлармен жабдықталған.

«Ақпараттық жүйелер» бұйым бойымен сабақ

     Кафедра оқу-әдiстемелiк жұмысының мақсаты – оқу барысының аудиториялық және студенттердiң өзiндiк жұмысы, барлық формаларды материалдармен жақсарту, оқытушылардың педагогикалық ұстасының жоғарылатуы, әбден жетiлдiруі қажеттi, түр және оқу жұмысының әдiстерiн қамтамасыз етуi. Ең маңызды құрайтын кафедраның оқу-әдiстемелiк жұмыстарының бiрi оның әдiстемелiк жұмысы болып табылады. Мамандықтың оқу курстары келесi әдiстемелiк материалдармен: ОЖБ, СПОБ, ОПОӘК, электрондық оқулық, әдiстемелiк ұсыныс лабораториялық жұмыстарының орындауы бойынша, пратикалық жаттығу, сонымен бiрге курстық жобалаумен қамтамасыз еткен.Кафедрада студенттермен дайындық және дипломдық жобаларды әзiрлеуге, көкейкестi өндiрiстiк шешiмі бағдарланған, әлеуметтiк-экономикалық және ғылыми есептердiң қорғауы бойынша студенттерi бар жұмысы қаралады.

 

     Кафедра ұжымы бiлiмде, жаңа ақпараттық технологиялар бойынша курстардың сабақ беруiнiң әдiстемелерiн әбден жетiлдiруi бойынша оқу-әдiстемелiк конференциялардағы кафедраның профильсi, ұйым студенттердiң өзiндiк жұмысы, кәсiби – әдiстемелiк ұстаз деңгейiнiң жоғарылатуына белсендi қатысуын қабылдайды. Ақпараттық технологиялардың саласында арнайы пәндер бойынша «оқу әдебиетiнiң өңдеуi тақырыпта орындаудың нәтижесiнде мемлекеттiк бюджет жұмыс және электрондық техника» арнайы бойынша орташа оқу орындардың жүйесi үшiн 62 оқулық жасалып және дайындық бағыттарға арналған ОӘБ пiкiр беруге ұсынылған.


Без рубрики