Оқу процесі


«Физика» кафедрасы


Кафедрада студенттердің дайындығын жақсарту мақсатында барлық мамандықтарды оқыту формалары бойынша оқытушыларға арналған оқу-әдістемелік кешендер жасалып және бекітілді.

Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданатын көрнекі оқыту әдісімен материал ұсыну үшін Физика, Физика 1, Физика 2 пәндерінің барлық бөлімдері үшін оқу-әдістемелік база құрылды, оған электронды оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар, слайд-дәрістер, видео-дәрістер, мультимедиялық презентациялар, виртуалды зертханалық жұмыстар кіреді. Сабақтардың көрнекілігі материалды анық беруге мүмкіндік береді, бұл ақпаратты жақсы түсінуге және игеруге ықпал етеді.

Сабақтарды қашықтықтан өткізу үшін YouTube-те «Кафедра физики КарТУ» арнасы құрылды, онда дәрістер, зертханалық жұмыстар, семинар сабақтарын көруге арналған видеолар бар.

 

Қазақстан Республикасы ЖОО қауымдастығының тапсырысы бойынша кафедра оқытушылары оқулықтарды мемлекеттік тілге аударып және шығарылды:

  • «Механика негізгі заңдар»,
  • «Электр және электроника»,
  • «Заманауи физика».
Аударма авторлары: Маженов Н.А., Смирнов Ю.М., Кенжин Б.М. (орыс тілі)
Аударма авторлары: Маженов Н.А., Смирнов Ю.М., Маженова О. (ағылшын тілі)
Аударма авторлары: Маженов Н.А., Смирнов Ю.М., Смакова Н.С. (ағылшын тілі)

Аударма авторлары: Маженов Н.А., Камбарова Ж.Т., Маженова О. (ағылшын тілі)

 

Бакалавриаттың оқу процесін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде «Серпін-2050» мемлекеттік бағдарламасына қатысушылар үшін кафедра оқытушылары «Электр және электрониканың физикалық негіздері» оқулығын дайындап және басып шығарды. Оқулық техникалық ЖОО бакалавриаты үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған.

Авторлар: Маженов Н.А., Смирнов Ю.М., Копбалина К.Б.

Оқу процесін жүргізу үшін кафедраның 2-лекциялық аудиториясы, 1-оқу фильмдерін іріктейтін компьютерлік бейнезалы, 5 аудиториясы — семинарлық сабақтар және 7 оқу зертханасы бар, оларда физика бөлімдері (механика, молекулалық физика, электр, электромагнетизм, оптика) бойынша жұмыстар жүргізіледі. Зертханалар заманауи интерактивті оқу стендтерімен жабдықталған.Кітап қорының көлемі: кітапханада 3973 дана орыс тілінде, 1210 қазақ тілінде, кафедрада 339 дана орыс тілінде, 123 қазақ тілінде. Соңғы жылда 100 дана қазақ тілінде және 100 дана орыс тілінде сатып алынды.

 

Без рубрики